re-integratie kiezen logo

Wat is Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten

Ingegaan op 1 april 2015 heeft de Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten als doel om werkgevers te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. 

Afspraken 

Met het bedrijfsleven en overheidsorganisaties zijn afspraken gemaakt voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap. Vastgelegd is dat er de komende jaren 125.000 banen worden ontwikkeld voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 in het bedrijfsleven (te realiseren voor 2026) en 25.000 bij de overheid (te realiseren voor 2024). De Quotumwet verplicht werkgevers vanaf 25 werknemers om een aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen waarbij het idee was dat een boete opgelegd kon worden. Inmiddels wordt er gewerkt aan een nieuw voorstel waarbij het meer gezocht in stimuleringsmaatregelen als kortingen voor werkgevers. 

Wie vallen er onder de Banenafspraak

Onder de doelgroep van de Banenafspraak vallen:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen. 
  • Mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale werkplaats (WSW-indicatie).
  • Wajongers met arbeidsvermogen.
  • Mensen met een WIW-baan of ID-baan.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over de Banenafspraak en alle regelingen die er zijn voor het in diensten nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 


Terug naar kenniscentrum