re-integratie kiezen logo

Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts en een arboarts?

Werkgevers kunnen zieke werknemers doorsturen naar een bedrijfsarts of een arboarts. Beide artsen zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van zieke werknemers bij hun re-integratie, maar er is wel degelijk een verschil. In de eerste plaats is een bedrijfsarts een beschermde wettelijke titel. De bedrijfsarts is een medisch specialist die geregistreerd staat in het BIG-register. Volgens de wet is de bedrijfsarts bevoegd zelfstandig zieke werknemers door te verwijzen naar specialisten. Een arbo-arts werkt voor de arbodienst en mag alleen werken onder het toezicht van een bedrijfsarts. Het verschil tussen een bedrijfsarts en een huisarts? Een huisarts kijkt naar de gezondheid van de zieke werknemer maar is in tegenstelling tot de bedrijfsarts niet bevoegd om een oordeel te vellen over de arbeidsgeschiktheid van de werknemer. Lees ook over de rol van de verzekeringsarts in het re-integratieproces.Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratieprofessionals voor vragen over re-integratiebegeleiding.