re-integratie kiezen logo

Prinsjesdag: Beoordeling re-integratietrajecten door het UWV eenvoudiger

25-09-2016

Een van de doelstellingen van het kabinet is het bijschaven van het re-integratieproces en het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Wat gaan werkgevers en werknemers hier van merken? Re-integratie Kiezen zet de belangrijkste punten voor je op een rij.

In 2017 gaat het kabinet de beoordeling van re-integratietrajecten door het UWV, en in het bijzonder re-integratie bij een nieuwe werkgever (tweede spoor re-integratie), begrijpelijker en voorspelbaarder maken. Daarnaast komt er een aanpassing in de Participatiewet die het mogelijk maakt dat bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking aantrekken de eerste 6 maanden 50% forfaitaire loonkostensubsidie ontvangen. Ook moeten zowel werknemers als werkgevers straks het initiatief kunnen nemen voor een vervroegde WIA-aanvraag, wanneer een zieke werknemer geen perspectief meer heeft op de werkvloer terug te keren.

Re-integratie voor werkgevers

- Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt het voor werkgevers nu ook mogelijk een vervroegde IVA- keuring voor hun volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemers aan te vragen. Omdat een IVA-uitkering vermoedelijk al vanaf 13 weken na de eerste ziektedag kan worden verrekend met de loondoorbetaling, voorkomt dit onnodige inzet van re-integratieactiviteiten. 
- Als iemand na twee jaar ziekte uit dienst gaat, wordt de door de werkgever betaalde transitievergoeding vergoed door het UWV. De financiering gaat in per 1 januari 2018 (met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015).
- In 2018 worden premiekortingen die werkgevers krijgen voor het in dienst mensen met een arbeidsbeperking omgezet in eenvoudigere loonkostenvoordelen, die onafhankelijk van de afgedragen premies worden uitbetaald. Dit geldt ook voor kleine bedrijven.
- Daarnaast is er een nieuwe Arbowet op komst waardoor bedrijfsartsen een stuk toegankelijker moeten worden voor de werkgever. De wet moet begin 2017 van kracht worden.

Re-integratie voor werknemers met een arbeidsbeperking

- Met ingang van 2017 wordt het budget voor de WW-dienstverlening van het UWV verhoogd. Hierdoor kan het UWV een persoonlijkere dienstverlening gaan leveren aan werkzoekenden met een WW-uitkering en wordt de kans dat zij een baan vinden vergroot.
- Er zal een praktijkroute worden ingevoerd om beter te kunnen beoordelen wie tot doelgroep ‘mensen met een arbeidsbeperking’ behoort. Via deze route moet de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking met minder bureaucratie kunnen verlopen.
- Het UWV gaat verder met de ontwikkeling van een kandidatenverkenner. Hierdoor komen alle werkelozen in één automatiseringssysteem terecht. Momenteel zijn al ongeveer 40.000 Wajong-kandidaten in dit register opgenomen.
 
Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van re-integratie? Volg ons op Twitter of Facebook.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Blog