re-integratie kiezen logo

Wat is de Participatiewet?

Ingegaan op 1 januari 2015 is de Participatiewet een samenvoeging van de Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wajong. Onder de Participatiewet valt iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt. 

Doel Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is om meer mensen met een ziekte of een beperking bij een gewone werkgever aan het werk te krijgen. In de Participatiewet is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de re-integratie naar arbeid van werknemers die behoren tot de gemeentelijke doelgroep. Gemeenten mogen hiervoor uitkeringsgeld inzetten om mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen te helpen aan een baan. Voor werkgevers is een loonkostensubsidie beschikbaar voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Onderdeel van de Participatiewet is de banenafspraak die zorgt voor extra ondersteuning.  

 

  •  

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus voor vragen over de Participatiewet en de Banenafspraak.