re-integratie kiezen logo

Wat is de Participatiewet?

De Participatiewet, ingegaan op 1 januari 2015, is een samenvoeging van de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen met een ziekte of een beperking bij een gewone werkgever aan het werk te krijgen. In de Participatiewet is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de re-integratie naar arbeid van werknemers die behoren tot de gemeentelijke doelgroep. Gemeenten mogen hiervoor uitkeringsgeld inzetten om mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen te helpen aan een baan. Voor werkgevers is een loonkostensubsidie beschikbaar voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. 

Banenafspraak Participatiewet

Met het bedrijfsleven en overheidsorganisaties zijn afspraken gemaakt voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap middels de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Vastgelegd is dat er de komende jaren 125.000 banen worden ontwikkeld voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 in het bedrijfsleven (te realiseren voor 2026) en 25.000 bij de overheid (te realiseren voor 2024). Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:

  • mensen met een wajonguitkering, maar met arbeidsvermogen;
  • mensen met een WSV-indicatie (die voorheen vaak bij een sociale werkplaats aan de slag konden) en mensen die niet honderd procent zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • mensen die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen en onder de Participatiewet vallen;
  • mensen met een Wiw-baan of ID-baan. Deze banen waren voordat de Participatiewet in werking trad bestemd voor mensen met een bijstandsuitkering en grote afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers kregen voor deze banen subsidie. 
  •