re-integratie kiezen logo

2023: drie miljard meer aan uitkeringen

03-02-2023- Redactie

Dit jaar moet waarschijnlijk 3 miljard euro meer uitgetrokken worden voor uitkeringen. Vooral de uitgaven aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stijgen hard. Het UWV verwacht in 2023 in totaal 24 miljard euro kwijt te zijn aan uitkeringen en toeslagen. Vorig jaar was dit 21 miljard. De stijging van het minimumloon is een belangrijke oorzaak hiervan. Dat blijkt uit de Januarinota 2023 van het UWV.  


Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen grote aanjager

Het UWV besteedt het meeste geld aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, naar verwachting zo'n 16,3 miljard euro dit jaar. Dat is drie miljard euro meer dan vorig jaar. Voor 2023 denkt het UWV dat 839.000 mensen een WIA, WAO of WAJONG-uitkering zullen ontvangen. Een belangrijke factor voor de hogere kosten is de stijging van het minimumloon met 10,15 procent. De uitkeringen worden hierop aangepast. Daarnaast is er een toename te zien in het aantal mensen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. Er zijn zoveel aanvragen dat de artsen van het UWV al jaren kampen met achterstanden. Verder spelen andere factoren zoals voorschotten op uitkeringen zonder terugbetalingsverplichting en 60-plussers die zonder keuring een WIA-uitkering krijgen, een belangrijke rol.  

Re-integratiebureaus

Er gaat dit jaar ook meer geld naar re-integratiebedrijven die het UWV inschakelt om mensen met een uitkering richting werk te begeleiden. Bureaus waarbij het re-integratietraject tot werkhervatting leidt, komen vaak in aanmerking voor een bonus. Als de werknemer vervolgens minimaal een halfjaar blijft werken kunnen de bureaus nog een extra beloning aanvragen tussen de 500-1000 euro per persoon. In totaal zijn er sinds 2018 13.000 bonussen uitgedeeld blijkt uit de cijfers van het UWV. Dat is overigens een klein deel van de totaalsom die naar re-integratie gaat. In gaat 2023 gaat er ongeveer 272 miljoen euro naar de re-integratiebureaus.  

Meevallers

Dankzij de krappe arbeidsmarkt worden er minder WW-uitkeringen uitgekeerd. Dat betekent overigens niet dat er geen banen verdwijnen. Zo verdwenen er bij Philips recent nog 1100 banen. Voor 2023 worden 176.000 WW-uitkeringen gecalculeerd, goed voor een bedrag van bijna 2,9 miljard euro. Ook bij de Ziektewet ziet het er niet slecht uit. De uitkeringen zullen iets stijgen, tot 4,4 miljard euro. En tegenover de toegenomen lasten voor uitkeringen staan extra premie-inkomsten van werkgevers, werknemers en overheid en die voor een positieve balans zorgen.  Terug naar blog