re-integratie kiezen logo

UWV stopt met terugvorderen voorschotten arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

31-08-2021- Redactie

Het UWV stopt met het terugvorderen van voorschotten voor WIA-uitkeringen. Het gaat om zieke mensen die na maanden wachten op hun keuring toch geen recht blijken te hebben op een WIA-uitkering. Voorschotontvangers kunnen in financiële problemen komen als ze het bedrag dat over een langere periode tot stand is gekomen opeens moeten terugbetalen. 


Achterstanden

Volgens de wet moeten mensen die een aanvraag voor een WIA-uitkering doen binnen acht weken gekeurd worden. Als dit niet lukt dan komen aanvragers in aanmerking voor een voorschot. Zo wordt voorkomen dat aanvragers lang zonder een inkomen komen te zitten. De praktijk is echter dat het UWV met werkachterstanden kampt, die nog eens versterkt worden door de coronamaatregelen. Het duurt nu gemiddeld ruim drie maanden en soms wel een jaar voordat iemand wordt gekeurd. Gebleken is dat sommige voorschotontvangers in financiële problemen komen omdat ze met terugwerkende kracht een periode zonder inkomen komen te zitten. Voor 2021 verwacht het UWV 18.000 mensen niet op tijd te kunnen keuren. 

Maatregelen

Het UWV heeft na overleg met het ministerie van sociale zaken nu besloten om te stoppen met het terugvorderen van de voorschotten. Ook is er een speciaal team WIA-voorschotten opgezet dat persoonlijk contact gaat zoeken met betrokkenen. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om bij een voorschot alvast te starten met de re-integratiedienstverlening. UWV-bestuurder Guus van Weelden geeft aan het niet redelijk te vinden dat mensen de dupe worden van vertragingen waar zij geen invloed op hebben. De maatregel geldt voor iedereen die op 1 januari 2020 een voorschot had of daarna een voorschot gekregen heeft. Wie al het voorschot helemaal of gedeeltelijk heeft terugbetaald, krijgen het geld teruggestort.


Terug naar blog