re-integratie kiezen logo

Grote achterstanden medische beoordelingen UWV

25-04-2022- Redactie

Eind 2021 wachtten 12.000 mensen op een beoordeling voor het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een nog groter aantal wacht op een herbeoordelingDit blijkt uit het jaarverslag dat het UWV op 21 april publiceerde. 

Twee groepen in de wachtrij

Het is al langer bekend dat het UWV een tekort heeft aan verzekeringsartsen. Dit heeft consequenties voor verschillende soorten keuringen die het UWV verzorgt. Zo zijn er mensen die moeten wachten op een beoordeling voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voor deze groep zijn de achterstanden doorgaans nog te behappen. Zij kunnen namelijk een beroep doen op voorschotten. Deze hoeven bovendien niet terugbetaald te worden mocht achteraf blijken dat er geen recht bestaat op een uitkering. Problematischer is het voor de groep die wacht op een herbeoordeling van hun medische situatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een chronische ziekte die in de loop van de tijd minder kunnen werken dan oorspronkelijk vastgesteld is. Vanwege de achterstanden kan men dit niet tussentijds bijstellen. Dit kan leiden tot de nodige financiële problemen en frustraties.

Voorbeeld uit de praktijk

In het AD wordt een voorbeeld aangehaald van een man (62) die 45 jaar in de bouw heeft gewerkt. Na twee jaar Ziektewet kwam hij terecht in de WIA. Uit de eerste beoordeling kwam naar voren dat hij nog voor 97,3 procent kon werken wat hem zeer verbaasde. Nadat hij in beroep ging werd hij voor 72 procent afgekeurd, een realistischer beeld. Zijn situatie verslechterde echter. Recent werd na een periode van twee jaar de loongerelateerde uitkering omgezet in een vervolguitkering. Het gevolg hiervan is dat hij nog maar de helft van het minimumloon ontvangt en daarom moet blijven werken. Raadsvrouw Lucia Knoflíčková kwam in actie. Samen met de huisarts schreef zij een brief aan het UWV met het verzoek voor een snelle herbeoordeling. Het UWV geeft aan dat eerst de groep mensen die wachten op een WIA-uitkering aan de beurt komt. Voorzitter Maarten Camps erkent dat dit vervelend kan uitpakken voor de andere groep die wachten op een herbeoordeling.

 

Terug naar blog