re-integratie kiezen logo

Wat zijn mijn rechten en plichten bij 2e spoor?

In de Wet Verbetering Poortwachter zijn een aantal rechten en plichten opgenomen voor re-integratie tweede spoor. De werkgever is daarbij eindverantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van re-integratie 2e spoor. Tegelijkertijd wordt van de werknemer een actieve en constructieve houding in het re-integratieproces verwacht. In dit artikel vind je concrete voorbeelden van rechten/plichten tijdens het 2e spoor traject.

Plichten bij tweede spoor 

De werkgever en werknemer hebben de volgende plichten bij re-integratie 2e spoor:

 • Zowel werkgever als werknemer doen er alles aan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. 
 • Werkgevers zijn verplicht om re-integratie 2e spoor aan te bieden als 1e spoor niet werkt. 
 • Een werknemer is verplicht te verschijnen bij het spreekuur van de bedrijfsarts
 • Werknemer en werkgever zijn verplicht minimaal een keer per zes weken de voortgang van de re-integratie te bespreken. 
 • Er dient een Plan van Aanpak opgesteld te worden door werkgever en werknemer vaak.
 • De oorspronkelijke re-integratiedoelen moeten na een jaar ziekte door werkgever en werknemer tegen het licht gehouden worden. 
 • Na een halfjaar wordt van de werknemer verwacht dat ook een baan onder het oude opleidingsniveau wordt geaccepteerd of een baan die minder goed aansluit op de specifieke werkervaring.
 • De belangrijkste plicht van de werknemer is dat hij of zij actief bijdraagt aan de eigen re-integratie. De werkgever kan bij het onvoldoende meewerken sancties opleggen aan de werknemer. 

Rechten bij tweede spoor

De werkgever en werknemer hebben de volgende rechten bij re-integratie 2e spoor:

 • Een werknemer hoeft in het eerste halfjaar geen werk te accepteren dat niet passend is. Dat wil zeggen dat het werk onvoldoende aansluit op de functionele mogelijkheden, werkervaring, salaris en opleiding van de werknemer. 
 • Het is in de praktijk gebruikelijk dat de werkgever een re-integratiebureau aandraagt. Voor het re-integratieproces is het belangrijk dat een werknemer zich goed voelt bij de re-integratiebegeleider. Denk dan aan competenties, onafhankelijkheid en persoonlijke klik. Bij twijfel kan een werknemer om een ander re-integratiebedrijf vragen of in overleg een ander bureau voordragen.
 • Als een werknemer of werkgever het idee heeft dat het re-integratietraject niet goed verloopt, dan kan een onafhankelijk deskundigenoordeel aangevraagd worden. Bijvoorbeeld als de werknemer meent dat er geen passend werk is aangeboden. Het UWV beoordeelt dan of het werk passend is.Vind een re-integratiedeskundige

Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor begeleiding bij 2e spoor trajecten.


Terug naar kenniscentrum