re-integratie kiezen logo

Wat zijn mijn rechten en plichten bij 2e spoor?

In de Wet Verbetering Poortwachter zijn een aantal rechten en plichten opgenomen voor de werknemer tijdens re-integratie tweede spoor. In dit artikel lees je welke dit zijn, zoals passend werk en het recht op een deskundigenoordeel.   

Plichten werknemer bij tweede spoor

De werknemer heeft de volgende plichten bij re-integratie 2e spoor:

  • Werknemer en werkgever bespreken minimaal een keer per zes weken de voortgang van de re-integratie. Zorgdragen voor deze besprekingen is zowel een plicht van de werknemer als werkgever.
  • Er wordt een Plan van Aanpak opgesteld door werknemer en werkgever. Vaak gebeurt dit in samenspraak met de bedrijfsarts.
  • Wanneer de werknemer langer dan een jaar ziek is, moeten de oorspronkelijke re-integratiedoelen bekeken worden en waar nodig bijgesteld worden. Ook hier wordt vaak de hulp van de bedrijfsarts bij ingeschakeld, maar ook een re-integratieadviseur kan hierbij ondersteunen.
  • Na een halfjaar wordt van de werknemer verwacht dat ook een baan onder het oude opleidingsniveau wordt geaccepteerd of een baan die minder goed aansluit op de specifieke werkervaring.
  • De belangrijkste plicht van de werknemer is dat hij of zij actief bijdraagt aan de eigen re-integratie. Dit is overigens niet alleen bij 2e spoor, maar ook bij 1e spoor een eis. Het onvoldoende meewerken kan zelfs een gegronde reden zijn voor ontslag op staande voet.

Rechten werknemer bij tweede spoor

De werknemer heeft de volgende rechten bij re-integratie 2e spoor:

  • Een werknemer hoeft in het eerste halfjaar geen werk te accepteren dat niet passend is. Dat wil zeggen dat het werk onvoldoende aansluit op de functionele mogelijkheden, werkervaring, salaris en opleiding van de werknemer. 
  • Het is in de praktijk gebruikelijk dat de werkgever een re-integratiebureau aandraagt. Voor het re-integratieproces is belangrijk dat een werknemer zich hier goed voelt bij de re-integratiebegeleider. Denk dan aan competenties of de onafhankelijkheid. Bij twijfel kan een werknemer om een ander re-integratiebedrijf verzoeken.
  • Als een werknemer het idee heeft dat het re-integratietraject niet goed verloopt, dan kan een onafhankelijk deskundigenoordeel aangevraagd worden. Bijvoorbeeld als de werknemer meent dat er geen passend werk is  aangeboden. Het UWV beoordeelt dan of het werk passend is.

Lees verder over tweede spoor re-integratie.


Vind een re-integratiedeskundige

Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio gespecialiseerd in 2e spoor trajecten.