re-integratie kiezen logo

Wat zijn mijn rechten en plichten bij 2e spoor?

In de Wet Verbetering Poortwachter zijn een aantal rechten en plichten opgenomen die de werknemer heeft tijdens re-integratie tweede spoor.

Plichten bij tweede spoor

Het gaat om de volgende plichten:

  • Werknemer en werkgever bespreken minimaal een keer per zes weken de voortgang van de re-integratie. Zorgdragen voor deze besprekingen is zowel een plicht van de werknemer als van de werkgever;
  • Er wordt een plan van aanpak opgesteld door werkgever en werknemer. Vaak gebeurt dit in samenspraak met de bedrijfsarts;
  • Wanneer de werknemer langer dan een jaar ziek is, moeten de oorspronkelijke re-integratiedoelen bekeken worden en waar nodig bijgesteld worden. Ook hier wordt vaak de hulp van de bedrijfsarts bij ingeschakeld, maar ook een re-integratieadviseur kan hierbij ondersteunen;
  • De belangrijkste plicht van de werknemer is dat hij of zij actief bijdraagt aan de eigen re-integratie. Dit is overigens niet alleen bij het 2e spoor, maar ook bij het eerste spoor een eis die wordt gesteld. Onvoldoende meewerken kan zelfs een gegronde reden zijn voor ontslag op staande voet.

Rechten werknemer bij tweede spoor

De werknemer heeft ook een aantal rechten:

  • Een werknemer hoeft geen werk te accepteren dat niet passend is. Dit is goed om in het achterhoofd te houden bij het contact met werkgever en/of re-integratieadviseur. Het is de bedoeling dat een re-integratietraject tweede spoor leidt naar passend werk, anders had het traject net zo goed in het eerste spoor (reïntegratie bij de huidige werkgever) kunnen blijven;
  • Heeft de werknemer het idee dat het re-integratietraject niet goed verloopt, bijvoorbeeld omdat hij niet-passende werkzaamheden krijgt aangeboden? Dan heeft de werknemer het recht om via het UWV om een onafhankelijk deskundigenoordeel te vragen.

Lees hier meer over tweede spoor.

Vind hier direct een re-integratiebedrijf met specialisme tweede spoor bij u in de regio.