re-integratie kiezen logo

Wat zijn mijn rechten en plichten bij 2e spoor?

In de Wet Verbetering Poortwachter zijn een aantal rechten en plichten opgenomen voor de werknemer tijdens re-integratie tweede spoor. In dit artikel lees je welke dit zijn. 

Plichten bij tweede spoor

De werknemer heeft de volgende plichten bij re-integratie 2e spoor:

  • Werknemer en werkgever bespreken minimaal een keer per zes weken de voortgang van de re-integratie. Zorgdragen voor deze besprekingen is zowel een plicht van de werknemer als van de werkgever;
  • Er wordt een Plan van Aanpak opgesteld door werknemer en werkgever. Vaak gebeurt dit in samenspraak met de bedrijfsarts;
  • Wanneer de werknemer langer dan een jaar ziek is, moeten de oorspronkelijke re-integratiedoelen bekeken worden en waar nodig bijgesteld worden. Ook hier wordt vaak de hulp van de bedrijfsarts bij ingeschakeld, maar ook een re-integratieadviseur kan hierbij ondersteunen;
  • Na een halfjaar wordt van de werknemer verwacht dat ook een baan onder het oude opleidingsniveau of een baan die minder goed aansluit op de specifieke werkervaring wordt geaccepteerd.
  • De belangrijkste plicht van de werknemer is dat hij of zij actief bijdraagt aan de eigen re-integratie. Dit is overigens niet alleen bij 2e spoor, maar ook bij 1e spoor een eis. Onvoldoende meewerken kan zelfs een gegronde reden zijn voor ontslag op staande voet.

Rechten werknemer bij tweede spoor

De werknemer heeft de volgende rechten bij re-integratie 2e spoor:

  • Een werknemer hoeft in het eerste halfjaar geen werk te accepteren dat niet passend is. Dit is goed om in het achterhoofd te houden bij het contact met werkgever en/of re-integratieadviseur. Het is de bedoeling dat een re-integratietraject tweede spoor leidt naar passend werk, anders had het traject net zo goed in het eerste spoor (re-integratie bij de huidige werkgever) kunnen blijven;
  • Het is gebruikelijk dat de werkgever een re-integratiebureau kiest, maar de match met de werknemer is natuurlijk belangrijk. Bij twijfel kan een werknemer om een ander bureau verzoeken waarbij het raadzaam is om samen binnen een redelijke termijn tot een goede oplossing te komen; 
  • Heeft de werknemer het idee dat het re-integratietraject niet goed verloopt, bijvoorbeeld omdat hij of zij niet-passende werkzaamheden krijgt aangeboden? Dan heeft de werknemer het recht om via het UWV om een onafhankelijk deskundigenoordeel te vragen.

Lees meer over tweede spoor re-integratie.


Vind een re-integratiedeskundige

Neeem contact op met re-integratiebureaus in uw regio gespecialiseerd in 2e spoor trajecten.