re-integratie kiezen logo

Wat als ik onvoldoende meewerk aan re-integratie?

Als u als werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie dan kan uw werkgever weigeren u loon uit te betalen en zelfs overgaan tot ontslag. De werkgever kan uw loon stopzetten als u de re-integratieverplichtingen uit het Plan van Aanpak niet nakomt. Zo dient u dient mee te werken aan het opstellen, evalueren en het bijstellen van het Plan van Aanpak. Maar ook het weigeren van passende arbeid, het onvoldoende communiceren of het belemmeren van de genezing kunnen redenen zijn om het loon op te schorten, stop te zetten of in het uiterste geval over te gaan tot ontslag op staande voet. Verder kan het UWV weigeren u een WIA-uitkering toe te kennen of overgaan tot het verlagen van de uitkering. Bij het niet meewerken aan de re-integratie kunt u bij ontslag onder bepaalde omstandigheden uiteindelijk in de bijstand belanden. Vind een re-integratiedeskundige
Neem contact op met re-integratiebureaus in uw regio voor re-integratiebegeleiding.