re-integratie kiezen logo

Wat als ik onvoldoende meewerk aan re-integratie?

Als u als werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie dan kan de werkgever u loon weigeren uit te betalen en zelfs overgaan tot ontslag. Zo kan de werkgever uw loon stopzetten als u de re-integratieverplichtingen uit het Plan van Aanpak niet nakomt. De medewerker dient hierbij mee te werken aan het opstellen, evalueren en het bijstellen van het Plan van Aanpak. Maar ook het weigeren van passende arbeid, het onvoldoende communiceren of het belemmeren van de genezing kunnen redenen zijn om het loon op te schorten, stop te zetten of in het uiterste geval over te gaan tot ontslag op staande voet. 

Zoekt u hulp bij re-integratie? Bekijk nu onze lijst met re-integratiebedrijven bij u in de regio