re-integratie kiezen logo

Heb ik bij re-integratie recht op kinderopvangtoeslag?

Wanneer u een re-integratietraject volgt, heeft u in de meeste gevallen recht op kinderopvangtoeslag. Een re-integratietraject loopt meestal via uw ex-werkgever of via het UVW. Bij re-integratie in verband met ziekte, ontvangt u in veel gevallen een (gedeeltelijke) uitkering via de Ziektewet. Per maand krijgt u tijdens een dergelijk traject maximaal 230 uur toeslag per maand per kind én niet meer uren dan die u besteedt aan het traject. Let er wel op dat u alleen toeslag ontvangt voor opvang die geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang en een eigen LRK-nummer heeft.

Voor kinderopvang betaalt u ook altijd een verplichte eigen bijdrage, die afhangt van uw inkomen. In sommige gevallen kan de gemeente u daarin ondersteunen. Informeer hiernaar bij gemeente of UWV.

Bent u momenteel al werkloos, maar verwacht u binnen zes maanden na de ontslagdatum weer aan het werk te zijn of een re-integratietraject te volgen? Dan heeft u in ieder geval nog zes maanden recht op kinderopvangtoeslag. Heeft u na die zes maanden nog geen werk of opleiding gestart? Dan moet de toeslag stopgezet worden. Heeft u tijdens die zes maanden minder opvanguren afgenomen dan waar u op jaarbasis recht op had? Dan mogen deze uren ook na die zes maanden nog gebruikt worden, maar uiterlijk tot het einde van het jaar.

Twijfelt u of u in uw situatie recht heeft op kinderopvangtoeslag? Neem dan contact op met de Belastingdienst