re-integratie kiezen logo

Hoe werkt de bijstand?

Wie geen werk heeft of onvoldoende geld heeft om zichzelf of zijn gezin te onderhouden kan in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering bij de gemeente. De bijstand is daarmee het laatste vangnet. Net als voor UWV-cliƫnten zijn er voor bijstandsgerechtigden verschillende re-integratievoorzieningen, maar ook verplichtingen. De bijstand valt onder de Participatiewet

Voorwaarden

Wie een beroep doet op de bijstand moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de aanvrager een Nederlander te zijn of een verblijfsvergunning hebben en woonachtig zijn in Nederland. Ook moet er sprake zijn van onvoldoende inkomen of vermogen om van te kunnen leven. Verder moet aanvrager geen recht hebben op een andere uitkering en moet er actief gewerkt worden aan de re-integratie. Bij onvoldoende medewerking kunnen cliƫnten gekort worden op hun uitkering.

Bijstand en re-integratie

Bij een bijstandsuitkering zijn de gemeente en bijstandsgerechtigde samen verantwoordelijk voor de re-integratie. De gemeente biedt daarbij verschillende voorzieningen, zoals training, coaching en loonkostensubsidie. Verder zijn er verschillende werkvormen mogelijk, zoals detachering, participatiebanen en Work First. Ook bedrijfskapitaal voor het starten van een eigen onderneming via de Bbz-regeling behoort tot de mogelijkheden. 


Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over de bijstand en re-integratie. 


Terug naar kenniscentrum