re-integratie kiezen logo

Re-integratie tijdens corona

02-04-2020- de redactie

De coronacrisis heeft ook zijn weerslag op de manier van beoordelen van re-integratie door het UWV. Daarom is de Wet Poortwachter aangevuld met een tijdelijke addendum met richtlijnen over bijvoorbeeld de RIV-toets, de WIA-beoordeling en de deskundigenoordelen tijdens corona. Vrij vertaald, werkgevers die door de coronacrisis niet kunnen voldoen aan hun re-integratieverplichtingen kunnen rekenen op coulance van het UWV. Tegelijkertijd geldt dat de gebruikelijke re-integratieregels en -verplichtingen gewoon intact blijven. Hoe dat eruit ziet, leest u hieronder. 

Re-integratie tijdens corona

 
RIV-toets in tijden van corona

Als een werknemer een WIA-aanvraag doet, dan moet standaard een re-integratieverslag (RIV) meegezonden worden. In de RIV staan de re-integratie-activiteiten beschreven van de werkgever en de werknemer in de eerste twee jaar van de ziekte. Het UWV toetst of de werkgever beschreven re-integratie-inspanningen en de poortwachtersverplichtingen voldoende zijn nagekomen. Als dit niet het geval is, dan legt het UWV een extra loondoorbetalingsverplichting (loonsanctie) van maximaal 52 weken op. Als de werkgever echter aangeeft dat door de coronacrisis bepaalde inspanningen niet verricht konden worden, dan zal het UWV coulance en/of maatwerk overwegen. Maar bedenk dat het opleggen van een loondoorbetaling als optie gewoon intact blijft. 

Claimbeoordeling WIA en loondoorbetaling tijdens corona
 
Bij voldoende re-integratie-inspanningen, rekening houdend met de beperkingen van de coronacrisis, wordt de claimbeoordeling WIA gewoon opgestart en afgerond. In het geval dat wel een loondoorbetaling is opgelegd maar de werkgever meent dat de herstel-inspanningen stagneren door de coronacrisis, dan kan een bekortingsverzoek loondoorbetaling aangevraagd worden. Als het UWV meegaat met de argumenten van de werkgever dan wordt de loondoorbetalingsverplichting beëindigd en wordt de claimbeoordeling WIA alsnog opgestart en afgerond. 

Landelijke Loonsanctie Commissie 

Bij het UWV is een Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC) ingesteld. Het doel is om landelijke uniformiteit bij het opleggen van loondoorbetalingen te waarborgen en via praktijkgevallen het toetsbeleid bij te stellen. Dit beleid is terug te vinden in de Werkwijzer Poortwachter die beschrijft hoe het UWV het re-integratieverslag toetst. Voor bezwaarzaken is er tevens een bezwaar-LLC ingericht. Voordat een loondoorbetaling daadwerkelijk aan de werkgever wordt opgelegd, wordt deze voor een bindend advies voorgelegd aan de LLC. Deze toetst of de opgelegde loondoorbetaling past binnen de grenzen van de redelijkheid, deze voldoende beargumenteerd is en of voldaan is aan verplichte procedures als hoor en wederhoor. De LLC waakt over de grenzen van redelijkheid in relatie tot de coronacrisis. Maar het LLC zal ondanks de coronacrisis ook beoordelen in welke gevallen toch een loondoorbetaling moet worden opgelegd en hierover maandelijks rapporteren.

Deskundigenoordeel tijdens corana  

Ook tijdens de Covid-19 periode kunnen er door werkgevers en werknemers deskundigenoordelen worden aangevraagd. Het UWV zal deze zoveel mogelijk op afstand en op basis van stukken uitvoeren. Creatieve oplossingen zijn hierbij mogelijk. Maar niet in alle gevallen zal het mogelijk zijn om tot een inhoudelijk oordeel te komen. Denk dan aan een noodzakelijk fysiek spreekuur bij een verzekeringsarts. In dat geval kan de werkgever bij een latere RIV-beoordeling natuurlijk niet worden verweten dat er bij een stagnerende re-integratie geen deskundigenoordeel is aangevraagd. Tegelijkertijd wordt wel van werkgevers en werknemers verwacht creatief te zijn om re-integratie zoveel mogelijk voort te zetten.

Bekijk de gehele UWV addendum versie 2.

 

 

Terug naar blog