re-integratie kiezen logo

Re-integratie 2e spoor mislukt; wat nu?

Een 2e spoor traject vraagt veel inspanning van de werknemer die wil re-integreren. Vaak zijn er teleurstellingen aan vooraf gegaan, waarbij is gebleken dat de werknemer niet meer kan terugkeren bij de huidige werkgever. Het traject 2e spoor is daardoor vaak een spannend proces. 

Succesfactoren tweede spoor

Factoren die de kans op succes vergroten bij 2e spoor trajecten:

  • De werknemer hoeft alleen ‘passend werk’ te accepteren. ‘Passend’ staat echter niet altijd synoniem aan ‘leuk’. Wanneer de werknemer op zoek gaat naar de ideale baan, zal het een stuk lastiger worden om herplaatsing te realiseren. Een realistisch beeld van de mogelijkheden vergroot de kans op succes;
  • De Wet Verbetering Poortwachter eist een goede dossiervorming, waarin de voortgang van het traject goed wordt bijgehouden. In deze dossiervorming gaat veel tijd zitten, waardoor er minder tijd en aandacht aan de re-integrerende werknemer besteed kan worden. Belangrijk is dat de focus blijft liggen op het persoonlijke contact en niet op de dossiervorming;
  • Natuurlijk wil een werkgever graag dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk is. Een dwingende werkgever kan echter een averechts effect hebben op de re-integratie van de werknemer. Een goede relatie met de werkgever en voldoende ruimte krijgen voor het re-integreren zijn belangrijke succesfactoren;
  • Start op tijd met 2e spoor. Het traject kan zelfs al starten als 1e spoor nog niet is afgerond. Zo wordt voorkomen dat een werknemer voor langere tijd thuis zit en daardoor de aansluiting met de arbeidsmarkt mist;
  • Het is van groot belang dat de bedrijfsarts een juiste inschatting maakt van de mogelijkheden van de werknemer. Hoe beter het beeld is van deze mogelijkheden, hoe groter de kans op succes.

Het UWV zal aan de hand van het opgebouwde dossier het tweede spoor traject beoordelen. Wanneer wordt geoordeeld dat het traject niet goed is verlopen kan dit leiden tot een loonsanctie voor de werkgever. Lees meer over tweede spoor.


Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus gespecialiseerd in tweede spoor trajecten.