re-integratie kiezen logo

Re-integratie 2e spoor mislukt; wat nu?

Een 2e spoor traject vraagt veel re-integratie-inspanningen van zowel werkgever als werknemer. Vaak zijn er teleurstellingen aan vooraf gegaan, waarbij is gebleken dat de werknemer niet meer kan terugkeren bij de huidige werkgever. Het 2e spoor traject is daardoor vaak een spannend proces waarbij veel op het spel staat. In dit artikel lees je waarom 2e spoor in de praktijk vaak mislukt en wat je kunt doen om het re-integratietraject juist wel succesvol te maken. 

Redenen waarom tweede spoor mislukt

Veel voorkomende redenen waarom 2e spoor trajecten mislukken:

 • De werkgever start te laat met het 2e spoor traject. Tweede spoor moet uiterlijk in week 52 beginnen, 6 weken na de eerstejaarsevaluatie. Heel simpel, als je later start dan blijft er minder tijd over voor het 2e spoor traject. Bij het UWV sta je dan als werkgever al 1-0 achter bij het beoordelen van de re-integratie-inspanningen na twee jaar ziekte. 
 • Er is sprake van onvoldoende planning, goede dossiervorming en persoonlijk contact. Meestal ligt dit probleem bij de werkgever die het traject moet aanvoeren. 
 • De werkgever wil de zieke werknemer te snel laten re-integreren. Dit kan echter een averechts effect hebben op de re-integratie. Denk aan een werknemer die overspannen thuis zit en in een langdurige burn-out belandt omdat de werkgever te hard pusht.
 • Er is een slechte relatie tussen werkgever en werknemer. Dit gaat bijna altijd ten koste van de re-integratie. 
 • Een bedrijfsarts schat de mogelijkheden van de werknemer onjuist in. Hoewel je als werkgever mag vertrouwen op het oordeel van de bedrijfsarts legt het UWV de eindverantwoordelijk toch bij de werkgever. 
 • De werknemer werkt onvoldoende mee aan het re-integratietraject. Het kan zijn dat een werknemer simpelweg niet bereikbaar is voor overleg met de werkgever en bedrijfsarts. Ook kan het zijn dat een werknemer te weinig constructief kijkt naar passend werk buiten de organisatie. 
 • De werkgever verzorgt zelf de re-integratie. Een werkgever kan zelf de re-integratiebegeleiding voor het 2e spoor voor zijn rekening nemen. In de praktijk is dit meestal geen goed idee gezien de veelomvattendheid van de re-integratie. Daarnaast is re-integratie zelden de kernactiviteit van de werkgever en voor de meeste organisaties is het zelfs een eenmalige activiteit.

Succesfactoren tweede spoor

Factoren die de kans op succes vergroten bij 2e spoor trajecten:

 • De werknemer hoeft alleen 'passend werk' te accepteren. 'Passend' staat echter niet altijd synoniem aan 'leuk'. Wanneer de werknemer op zoek gaat naar de ideale baan, zal het een stuk lastiger worden om herplaatsing te realiseren. Een realistisch beeld van de mogelijkheden vergroot de kans op succes.
 • De Wet Verbetering Poortwachter eist een goede dossiervorming, waarin de voortgang van het traject goed wordt bijgehouden. In deze dossiervorming gaat veel tijd zitten. Dat kan als consequentie hebben dat er minder tijd en aandacht aan de re-integrerende werknemer wordt besteed. De dossiervorming is natuurlijk belangrijk (ook in het kader van beoordeling UWV), maar het onderhouden van persoonlijke contact is minstens zo belangrijk om 2e spoor succesvol te maken. 
 • Een goede werkgever geeft de werknemer voldoende ruimte krijgen om terug te keren. 
 • Start op tijd met 2e spoor. Het traject kan zelfs al starten als 1e spoor nog niet is afgerond. Zo wordt voorkomen dat een werknemer voor langere tijd thuis zit en daardoor de aansluiting met de arbeidsmarkt mist.
 • Het is van groot belang dat de bedrijfsarts een juiste inschatting maakt van de mogelijkheden van de werknemer. Hoe beter het beeld is van deze mogelijkheden, hoe groter de kans op succes.
 • Schakel een goede re-integratiespecialist. Re-integratie is een vak apart en dit is maar zelden de kernactiviteit van de werkgever. Gezien de complex en financiĆ«le risico's geen overbodige luxe om een re-integratiebureau in te schakelen. 

Het UWV zal aan de hand van het opgebouwde dossier het tweede spoor traject beoordelen. Wanneer wordt geoordeeld dat het traject niet goed is verlopen kan dit leiden tot een loonsanctie voor de werkgever. Lees meer over tweede spoor.


Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio gespecialiseerd in tweede spoor trajecten.


Terug naar kenniscentrum