re-integratie kiezen logo

Re-integratie 2e spoor mislukt; wat nu?

Een 2e spoor traject vraagt veel re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. Niet zelden zijn er teleurstellingen aan vooraf gegaan en is gebleken dat de werknemer niet meer kan terugkeren. Het 2e spoor traject is dan ook een spannend proces waarbij veel op het spel staat. Waarom 2e spoor in de praktijk vaak mislukt en wat je kunt doen om het re-integratietraject wél succesvol te maken, lees je in dit artikel. 

Redenen waarom tweede spoor mislukt

Veel voorkomende redenen waarom 2e spoor trajecten mislukken:

 • De werkgever start te laat met het 2e spoor traject. Tweede spoor moet uiterlijk in week 52 beginnen. Dat is 6 weken na de eerstejaarsevaluatie. Heel simpel, als je later start dan blijft er minder tijd over voor het 2e spoor traject. Als het UWV de re-integratie-inspanningen gaat beoordelen, sta je als werkgever al op achterstand. 
 • Er is sprake van onvoldoende planning, goede dossiervorming en persoonlijk contact. Meestal ligt dit probleem bij de werkgever die het traject moet aanvoeren. 
 • De werkgever wil de zieke werknemer te snel laten re-integreren. Dit kan echter een averechts effect hebben op de re-integratie. Denk aan een werknemer die overspannen thuis zit en in een langdurige burn-out belandt omdat de werkgever te veel druk uitoefent.
 • Er is een slechte relatie tussen werkgever en werknemer. Dit gaat in de regel altijd ten koste van de re-integratie. 
 • Een bedrijfsarts schat de mogelijkheden van de werknemer onjuist in. Als werkgever mag je vertrouwen op het oordeel van de bedrijfsarts. Tegelijkertijd legt het UWV in de praktijd de eindverantwoordelijk toch bij de werkgever en gaat dan niet meer met oordeel bedrijfsarts. 
 • De werknemer werkt onvoldoende mee aan het re-integratietraject. Soms is een werknemer simpelweg niet bereikbaar voor overleg met de werkgever en bedrijfsarts. Of kijkt een werknemer weinig constructief naar passend werk buiten de organisatie. 
 • De werkgever verzorgt zelf de re-integratie. Als de werkgever de re-integratiebegeleiding voor het 2e spoor voor eigen rekening neemt, dan blijkt dit niet altijd een goed idee gezien de veelomvattendheid van de re-integratie. Re-integratie is immers niet de kernactiviteit van de werkgever en niet zelden zelfs een eenmalige activiteit.

Succesfactoren tweede spoor

Factoren die de kans op succes wél vergroten bij 2e spoor trajecten:

 • De werknemer accepteert alleen 'passend werk'. Let op: dat staat niet altijd synoniem aan 'leuk'. Want als de werknemer compromisloos op zoek gaat naar de ideale baan, dan wordt een stuk slastiger worden om herplaatsing te realiseren. Een realistisch beeld van de mogelijkheden vergroot de kans op succes.
 • De Wet Verbetering Poortwachter eist een goede dossiervorming. Dat wil zeggen dat de voortgang van het traject goed wordt bijgehouden. In deze dossiervorming gaat veel tijd zitten. Dat brengt met zich mee dat er soms minder tijd en aandacht aan de re-integrerende werknemer wordt besteed. De dossiervorming is natuurlijk belangrijk (ook in het kader van beoordeling UWV). Maar het onderhouden van persoonlijke contact is minstens zo belangrijk voor een succesvol 2e spoor traject. 
 • Een goede werkgever geeft de werknemer voldoende ruimte krijgen om terug te keren. 
 • Start op tijd met 2e spoor! Het is niet voor iedereen duidelijk dat een 2e spoor traject al kan starten als een 1e spoor traject nog niet is afgerond. Zo voorkom je dat een werknemer lange tijd thuis zit en daardoor de aansluiting met de arbeidsmarkt gaat missen.
 • Voor een succesvol 2e spoor traject is het ook van groot belang dat de bedrijfsarts een juiste inschatting maakt van de mogelijkheden van de werknemer. Hoe beter deze mogelijkheden in kaart zijn gebracht, hoe groter de kans op succes.
 • Schakel een goede re-integratiespecialist in. Re-integratie is immers een vak apart. Gezien de complexheid en de financiële risico's die gepaard gaan met re-integratie bepaald geen overbodige luxe om een re-integratiebureau in te schakelen. 

Het UWV zal aan de hand van het opgebouwde dossier het tweede spoor traject beoordelen. Wanneer wordt geoordeeld dat het traject niet goed is verlopen kan dit leiden tot een loonsanctie voor de werkgever. Lees meer over tweede spoor.


Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio gespecialiseerd in tweede spoor trajecten en de Wet Poortwachter.


Terug naar kenniscentrum