re-integratie kiezen logo

Gelijktrekking Wajong niet zonder problemen

18-02-2021- de redactie

Bij het gelijktrekken van de Wajongregelingen ontstaan een aantal problemen. Zo blijkt dat sommige werkende Wajongers per maand minder geld overhouden dan vorig jaar. Het ministerie van Sociale Zaken en het UWV doen inmiddels onderzoek naar deze gevallen. De verschillende Wajongregelingen worden vanaf 1 januari 2021 zoveel mogelijk gelijk getrokken met als doel om de Wajong eenvoudiger en gelijker te maken.

Wajongregelingen

Problemen

Bij de introductie van de nieuwe Wajong zijn een aantal problemen ontstaan. Zo duurt de overstap van de oude naar de nieuwe regeling te lang. Verder zijn Wajongers bang dat ze eerder verstrekte voorschotten terug moeten betalen. Tevens gaan sommige Wajongers er volgens de nieuwe afspraken op achteruit. Dat melden bonden en andere belanghebbenden in een brief aan demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.  

Hoe steekt de Wajong in elkaar

De Wajong is bedoeld voor mensen die voor hun achttiende of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben waardoor zij niet meer kunnen werken. De Wajong kan opgedeeld worden in verschillende regelingen: de oude Wajong, Wajong2010 en de Wajong2015. Op verschillende onderdelen verschillen zij van elkaar. Om zaken te vereenvoudigen is dus een wetsvoorstel ingediend om de regels van deze regelingen zoveel mogelijk uniform te maken.   

Garantieregeling

Om inkomensval te voorkomen stelde het Ministerie van Sociale Zaken een garantiebedrag in. Maar dat garantiebedrag blijkt soms een stuk lager uit te vallen. Dat komt omdat het garantiebedrag gebaseerd wordt over het gemiddelde verdiende bedrag over een jaar. Wajongers die de laatste maanden van het jaar juist meer zijn gaan verdienen, kunnen zo op een lager bedrag uitkomen. Intussen zouden circa tienduizend werkende Wajongers in afwachting zijn van hun garantiebedrag. In januari moest het bekend worden maar er is vertraging ontstaan. Sommige Wajongers hebben daarom een lager bedrag op hun rekening ontvangen.

 

Terug naar blog