re-integratie kiezen logo

Wat is een verzuimprotocol?

Om het re-integratietraject voor werkgevers en werknemers zo spoedig mogelijk te laten verlopen is belangrijk dat voor alle betrokkenen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt. In een verzuimprotocol wordt vastgelegd wat de verantwoordelijkheden van de werkgever en de werknemer zijn bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het verzuimprotocol maakt deel uit van het verzuimbeleid en kan tevens dienen als leidraad voor een Plan van Aanpak of Re-integratieverslag

 
Veel van de regels die in een verzuimprotocol worden vastgelegd zijn gebaseerd op het stappenplan van de Wet Verbetering Poortwachter. In de Wet Verbetering Poortwachter staat beschreven wat werkgevers en werknemers moeten doen in geval van ziekte. Daarnaast verplicht de wet beide partijen om constructief mee te werken aan het re-integratieproces. Met een verzuimprotocol weet de leidinggevende en werknemer wat verwacht wordt qua registratie en contact. Voor de werkgever geldt dat het belangrijk is om het protocol goed met de werknemer door te nemen.  
 
Heeft u hulp nodig bij het opstellen een persoonlijk verzuimprotocol? Neem dan contact op met een gespecialiseerd re-integratiebureau bij u in de buurt.