re-integratie kiezen logo

Wat is een verzuimprotocol?

In een verzuimprotocol wordt vastgelegd wat de verantwoordelijkheden van de werkgever en de werknemer zijn bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zo weet iedereen hoe het werkt bij ziekte. Het verzuimprotocol maakt deel uit van het verzuimbeleid en kan tevens dienen als leidraad voor een Plan van Aanpak of Re-integratieverslag. 

Verzuimprotocol verschaft duidelijkheid

Om het re-integratietraject voor werkgevers en werknemers zo spoedig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat voor alle betrokkenen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt. Veel van de regels die in een verzuimprotocol worden vastgelegd zijn gebaseerd op het stappenplan van de Wet Poortwachter. De wet verplicht beide partijen om constructief mee te werken aan het re-integratieproces zodat het verzuim zo kort mogelijk duurt. Met een verzuimprotocol weten de leidinggevende en werknemer precies wat van hen verwacht wordt. Voor de werkgever geldt dat het belangrijk is om het protocol goed met de werknemer door te nemen. Lees meer over het verzuimprotocol voor werkgevers.  

Onderdelen van het verzuimprotocol

  • Hoe en voor welk tijdstip een werknemer zich ziek moet melden.
  • Bij wie de werknemer zich ziek moet melden.
  • Welke werkzaamheden de werknemer eventueel nog zou kunnen doen.
  • Hoe lang werknemer verwacht dat ziekte zal duren. 
  • Waar en wanneer een werknemer bereikbaar is.
     
Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over het verzuimprotocol en re-integratietrajecten. 
 Terug naar kenniscentrum