re-integratie kiezen logo

Wanneer mag ik een zieke werknemer ontslaan?

Een zieke werknemer mag niet ontslagen worden in de eerste twee jaar van de ziekte. Na twee jaar mag u een ziek personeelslid wel ontslaan mits aan een viertal condities wordt voldaan. Ook zijn er een aantal situaties waarin u de werknemer wel in de eerste twee jaar ziekte mag ontslaan. 

Condities voor ontslag na twee jaar
In de eerste plaats dient uw werknemer volledig arbeidsongeschikt te zijn. In de tweede plaats dienen beide partijen voldoende re-integratie-inspanningen te hebben geleverd. In de derde plaats blijkt re-integratie van de werknemer niet mogelijk te zijn, evenmin met extra scholing. In de vierde plaats kunt u aantonen dat de werknemer niet binnen 26 weken aan de slag kan. Vervolgens kan de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden beïndigd worden. Als uw werknemer niet akkoord gaat dan volgt een procedure bij het UWV of de kantonrechter.

Redenen voor ontslag in de eerste twee jaar
In sommige situaties mag de werknemer wel ontslagen worden binnen de eerste twee jaar van de ziekte. Bijvoorbeeld als er reeds voor de ziektemelding een ontslagvergunning is aangevraagd die door het UWV is goedgekeurd. Een andere reden voor ontslag is als de werknemer zonder duidelijke redenen zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt. En als de (deels zieke) werknemer regelmatig ziek is en hierdoor het productieproces onder drukt komt te staan, dan kan dit een legitieme reden zijn om over te gaan voor ontslag in de eerste twee jaar van ziekte.