re-integratie kiezen logo

Wanneer mag ik een zieke werknemer ontslaan?

Een zieke werknemer mag niet ontslagen worden in de eerste twee jaar van ziekte. In dit artikel leest u onder welke voorwaarden dit ontslag kan plaatsvinden na 104 weken. Verder leest u wanneer u als werkgever een zieke werknemer wel binnen twee jaar mag ontslaan. 

Voorwaarden voor ontslag na twee jaar ziekte

Na twee jaar ziekte en voldoende voldoende re-integratie-inspanningen kunt u bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen voor uw werknemer. Daar komt nog wel bij dat het duidelijk moet zijn dat uw werknemer niet binnen 26 weken het werk kan hervatten. Dit moet onderbouwd zijn door een actueel oordeel van de bedrijfsarts. Na 104 weken ziekte kunt u ook middels een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst laten eindigen mits de werknemer instemt. Houd u er rekening mee dat de werknemer na ontslag altijd recht heeft op een transitievergoeding

Wanneer een zieke werknemer wel ontslagen mag worden 

In sommige situaties mag u als werkgever wel uw werknemer ontslaan binnen de eerste twee jaar van ziekte. Bijvoorbeeld als er reeds voor de ziektemelding een ontslagvergunning is aangevraagd die goedgekeurd is door het UWV. Of als een werknemer bij ziekte zonder duidelijke redenen zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt. Een ander voorbeeld is regelmatig ziekteverzuim waardoor het productieproces serieus onder druk komt te staan.


Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus voor vragen over ontslag en re-integratieverplichtingen bij ziekte.


Terug naar kenniscentrum