re-integratie kiezen logo

Verplichtingen werkgever bij ziekte werknemer

Als een werknemer ziek wordt, dan gelden er voor de werkgever een aantal verplichtingen waarvan hieronder een aantal voorbeelden volgen.

Loondoorbetalingsverplichting
Als werkgever bent u wettelijk verplicht om het loon van uw zieke werknemer voor minimaal 70% gedurende twee jaar te betalen. Een derde jaar kan volgen als het UWV van mening is dat u zich als werkgever onvoldoende heeft ingespannen bij het re-integreren van de zieke werknemer. In de Wet Poortwachter staat precies beschreven welke stappen u moet doorlopen in deze twee jaar.

Re-integratieverplichtingen
Bij ziekte wordt verwacht dat u er alles aan doet om uw werknemer weer te re-integreren. Eerst wordt gekeken naar terugkeer naar de huidige functie. Als dit niet mogelijk blijkt, worden andere opties bekeken binnen uw organisatie. Denk dan aan minder werken, het aanpassen van de werkplek of het creëeren van een nieuwe functie. Dit noemen we re-integratie eerste spoor. Indien er geen mogelijkheden zijn voor re-integratie binnen uw organisatie, dan gaat u samen met de werknemer op zoek naar passend werk buiten uw organisatie: re-integratie tweede spoor.