re-integratie kiezen logo

Verplichtingen werkgever bij ziekte werknemer

Als uw werknemer ziek wordt, dan gelden voor u als werkgever een aantal verplichtingen. In dit artikel leest u meer over de loondoorbetalingsverplichting en de re-integratieverplichtingen bij langdurige ziekte van uw werknemer.

Loondoorbetalingsverplichting

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om het loon van uw zieke werknemer voor minimaal 70% gedurende twee jaar te betalen. Een derde jaar kan volgen als het UWV stelt dat u zich als werkgever onvoldoende heeft ingespannen bij het re-integreren van de zieke werknemer en/of bepaalde rapportages niet juist en tijdig heeft verzorgd. In de Wet Poortwachter staat precies beschreven welke stappen u moet doorlopen gedurende deze twee jaar ziekte. Daarmee maakt u de kans op een loonsanctie in ieder geval kleiner.

Re-integratieverplichtingen

Bij ziekte wordt verwacht dat u er alles aan doet om uw werknemer te re-integreren. Eerst wordt gekeken naar terugkeer naar de huidige functie. Als dit niet mogelijk blijkt, worden andere opties bekeken binnen uw organisatie. Denk dan aan minder werken, het aanpassen van de werkplek of een nieuwe functie. Dit noemen we allemaal re-integratie eerste spoor. Indien er geen mogelijkheden zijn voor re-integratie binnen uw organisatie, dan gaat u samen met uw werknemer op zoek naar passend werk buiten de organisatie: re-integratie tweede spoor. Lees meer over de re-integratieverplichtingen voor de werkgever. Vind een re-integratiedeskundige

Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor 1e en 2e spoor trajecten bij langdurige ziekte van uw medewerker. 
 
 
 
 

 


Terug naar kenniscentrum