re-integratie kiezen logo

Kan ik ontslagen worden bij ziekte?

Als werknemer wordt u bij ziekte beschermd tegen ontslag gedurende 104 weken. Tevens heeft u recht op loondoorbetaling gedurende deze periode. In dit artikel leest u meer over de voorwaarden voor ontslag na twee ziekte en situaties waarin u wel binnen de periode van twee jaar ontslagen mag worden. 

Ontslag na twee jaar ziekte

Uw werkgever kan na twee ziekte een ontslagvergunning indienen bij het UWV. Uw werkgever moet dan voldoende re-integratie-inspanning hebben geleverd en door de bedrijfsarts moet vastgesteld zijn dat u niet binnen 26 weken uw werk kunt hervatten. Als u na twee jaar nog geen werk heeft dan eindigt doorgaans uw dienstverband en komt u in aanmerking voor een WGA-uitkering.

Wanneer u wel ontslagen mag worden 

Als u als werknemer onvoldoende meewerkt aan re-integratie dan kan u ook binnen de periode van twee jaar ontslagen worden. Bijvoorbeeld als reeds voor de ziekte een ontslagvergunning is aangevraagd en goedgekeurd. Verder gelden een aantal specifieke situaties. Denk dan bijvoorbeeld aan veelvuldig ziekteverzuim waardoor het productieproces van een organisatie verstoord wordt. 

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus voor re-integratie en ontslag tijdens ziekte.