re-integratie kiezen logo

Kan ik ontslagen worden bij ziekte?

Tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte mag u niet ontslagen worden. Maar let op: als u in deze twee jaar onvoldoende meewerkt aan uw re-integratie dan kunt u ook binnen deze periode ontslagen worden. Na twee jaar ziekte houdt de verplichte loondoorbetaling en het ontslagverbod op mits u akkoord gaat met ontslag. In dit geval is het aanvragen van een ontslagvergunning niet nodig. Uw werkgever en uzelf dienen dan wel voldoende re-integratie-inspanningen te hebben geleverd en het UWV moet vaststellen dat er binnen 26 weken geen re-integratiemogelijkheden zijn. Na het beëindigen van het dienstverband heeft u nog steeds recht op een uitkering. Bent u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een WIA-uitkering. Als u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent krijgt u een WW-uitkering.