re-integratie kiezen logo

Kan ik ontslagen worden bij ziekte?

Als werknemer wordt u bij ziekte of arbeidsongeschiktheid beschermd tegen ontslag gedurende 104 weken. Tevens heeft u recht op loondoorbetaling gedurende deze periode. In dit artikel leest u meer over de voorwaarden voor ontslag na twee ziekte en situaties waarin u wel binnen de periode van twee jaar ontslagen mag worden. 

Ontslag na twee jaar ziekte

Uw werkgever kan na twee ziekte een ontslagvergunning indienen bij het UWV. Uw werkgever moet dan voldoende re-integratie-inspanningen hebben geleverd. Door de bedrijfsarts moet tevens vastgesteld zijn dat u niet binnen 26 weken uw werk kunt hervatten. Als u na twee jaar nog geen werk heeft dan eindigt doorgaans uw dienstverband en komt u in aanmerking voor een WGA-uitkering.

Wanneer u wel ontslagen mag worden 

Er zijn een aantal situaties waarin u als werknemer tijdens verzuim wel binnen twee jaar ontslagen kunt worden. Bijvoorbeeld als u onvoldoende meewerkt aan de re-integratie en dus uw re-integratieverplichtingen niet vervuld. Of in de situatie als reeds voor de ziekte een ontslagvergunning is aangevraagd en goedgekeurd. Denk ook aan de situatie waarin regelmatig ziekteverzuim het algehele productieproces van een organisatie ernstig verstoord. 

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus en juristen in uw regio voor re-integratie en ontslag tijdens ziekte. 


Terug naar kenniscentrum