re-integratie kiezen logo

Werkgever en WGA: verzekeren of eigenrisicodrager?

Als werkgever kunt u maar liefst 12 jaar verantwoordelijk zijn voor vaste en tijdelijke medewerkers die ziek uit dienst gaan of arbeidsongeschikt worden. Dit betekent concreet dat u voor deze periode zowel een loondoorbetalingsplicht als re-integratieverplichtingen kent. In dit kennisartikel leest u meer over de risico's die samenhangen met WGA en de opties die u heeft om zich daar tegen te wapenen. 

WGA eigenrisicodrager of verzekeren

Verzekeren via het UWV  

In de standaardsituatie draagt de werkgever WGA-premie af aan de Belastingdienst. Wanneer een werknemer dan langdurig uitvalt, draagt het UWV vanaf de ingangsdatum van de WGA-verzekering (na 2 jaar ziekte) zorg voor de re-integratie en uitbetaling van de werknemer. Dit kan u als werkgever veel tijd, energie en geld schelen, maar kan afhankelijk van uw situatie ook nadelig uitpakken.  

Eigenrisicodragerschap WGA

U kunt ook kiezen voor eigenrisicodragerschap van de WGA. Dit kan uw geld besparen, deels bepaald door uw re-integratiebeleid en het ziekteverzuim binnen uw organisatie. In deze variant bestaat wel het risico dat u na 2 jaar ziekte van uw werknemer nog eens 10 jaar verantwoordelijk blijft voor de uitbetaling en re-integratiebegeleiding van uw werknemer. Daarna neemt het UWV de re-integratieverplichtingen van u over. Opteren voor het zelf dragen van het eigen risico voor WGA kan overigens niet zomaar. U heeft een garantieverklaring van de bank of verzekeraar nodig waaruit blijkt dat u in staat bent om het eigen risico zelf te dragen. Voor de aanvraag moet een modelgarantieverklaring van de Belastingdienst worden gebruikt.

Eigen risico WGA privaat verzekeren

Als u kiest voor eigenrisicodragerschap, dan kunt u het eigen risico ook privaat verzekeren. In het verleden konden private verzekeraars niet goed concurreren met de publieke verzekeringsmarkt en om marktwerking te stimuleren heeft de overheid per 1 januari 2017 daarom de regelgeving aangepast om private verzekeringen aantrekkelijker te maken. 20 procent van de werkgevers die in 2016 nog bij het UWV verzekerd waren, hebben per 1 januari 2017 de overstap gemaakt naar een private verzekeraar. Omgekeerd maakte 17 procent de overstap van eigen risicodragerschap naar het UWV. Verder blijkt er veel gewisseld te worden tussen private verzekeraars; circa een derde stapte over. 

Inschakelen van re-integratiebureau voor 3e spoor traject 

Als uw werknemer na 2 jaar ziekte door het UWV wordt opgeroepen voor een WIA-keuring en blijkt dat er nog benutbare arbeidsmogelijkheden zijn (35 tot 80% arbeidsongeschikt) is het mogelijk om een re-integratiebureau in te schakelen voor het vinden van werk. Dit wordt een 3e spoor traject genoemd, ook bekend als WGA-traject. Het re-integratiebureau neemt dus voor u de begeleiding van de ex-werknemers met een WIA uitkering over en zorgt ervoor dat aan alle re-integratieverplichtingen wordt voldaan. Zo vergroot u de kans op een passende functie voor uw oud-medewerker en kunt u de schadelast enorm beperken. 

De beste keuze voor u

Wat is voor u als werkgever nu de beste keuze om het risico van zeer langdurig ziekteverzuim te beteugelen? Dat ligt natuurlijk aan uw eigen voorkeuren en specifieke situatie. Zo zal een grotere organisatie vaak meer mogelijkheden zien om re-integratiebeleid en verzuimbegeleiding in de eigen organisatie op te bouwen. Als u kiest voor eigenrisicodragerschap dan heeft u meer mogelijkheden om de re-integratie in eigen hand te houden dan bij het UWV. Tegelijkertijd kunt u als eigenrisicodrager verzuimrisico's naar eigen inzicht verzekeren. Aan de andere kant: het zelf regelen van een goed re-integratietraject voor een zieke werknemer en het algehele verzuimproces kost energie, tijd en veel geld. Dit kan dus ook juist een reden zijn om te kiezen voor het afdragen van de WGA-premie aan het UWV. Na de eerste twee ziektejaren van uw werknemer kunt u dan alles loslaten en de zorg en de kosten aan het UWV overdragen.Vind een re-integratiedeskundige

Zoek contact met re-integratiebureaus gespecialiseerd in derde spoor trajecten