re-integratie kiezen logo

Werkgever en WGA: verzekeren en/of eigenrisicodrager worden?

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit twee onderdelen:

  • De IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten), voor werknemers die uitvallen door duurzame arbeidsongeschiktheid;
  • De WGA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), voor werknemers die voor 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn.

Werknemers hebben een verplichte verzekering voor de WIA. Hierdoor hebben ze na twee jaar ziekte de mogelijkheid om een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te vragen. Bij een uitkering op basis van de IVA, worden de kosten volledig gedragen door het UWV. De kosten voor een WGA-uitkering komen echter de eerste 10 jaar na uitval voor rekening van de werkgever. Omdat dit flink in de papieren kan lopen, kunt u er als werkgever voor kiezen om dit risico te verzekeren. U kunt echter ook besluiten om het eigen risico zelf te dragen.

WGA eigenrisicodrager of verzekeren

Eigen risico WGA zelf dragen

In de standaardsituatie draagt de werkgever WGA-premie af aan de Belastingdienst. Wanneer een werknemer dan langdurig uitvalt, draagt het UWV vanaf de ingangsdatum van de WGA-verzekering (na 2 jaar ziekte) zorg voor de re-integratie en uitbetaling van de werknemer. Dit kan u als werkgever veel tijd, energie en geld schelen. U kunt er echter ook voor kiezen om het eigen risico van de WGA zelf te dragen. Dit betekent in de praktijk dat u na 2 jaar ziekte nog eens 10 jaar lang verantwoordelijk bent voor uitbetaling en begeleiding van uw werknemer. In totaal draagt u dan dus 12 jaar lang de kosten. Na die 12 jaar neemt het UWV deze over. De keuze maken voor het zelf dragen van het eigen risico kan niet zomaar. Als werkgever heeft u hier een garantieverklaring van uw bank of verzekeraar van nodig, waaruit blijkt dat u in staat bent om het eigen risico zelf te dragen. Voor de aanvraag moet een modelgarantieverklaring van de Belastingdienst worden gebruikt.

Eigen risico WGA privaat verzekeren

U heeft als werkgever dus de keuze of u WGA-premie afdraagt, of kiest voor het zelf dragen van het eigen risico. U kunt ervoor kiezen om dat eigen risico (gedeeltelijk) privaat te verzekeren. In het verleden konden private verzekeraars niet goed concurreren met de publieke verzekeringsmarkt. Omdat de overheid de marktwerking wil bevorderen, is per 1 januari 2017 de regelgeving aangepast. Hierdoor kan het aantrekkelijker worden om een private verzekering af te sluiten. Dat blijkt ook wel uit de cijfers: 20 procent van de werkgevers die tot 1 januari 2017 nog via het UWV waren verzekerd, maakten per die datum de overstap naar een private verzekeraar. Daarnaast besloot van de eigenrisicodragers 17 procent over te stappen naar het UWV. Ook wordt er weer meer gewisseld tussen private verzekeraars.

Voor u de beste keus

Wilt u weten welke verzekeringsvorm het beste bij uw situatie past? Laat u adviseren door experts, want het kan heel ingewikkeld zijn om zelf de keuze te maken. De markt verandert snel; zo was hulp bij re-integratie vroeger bij veel private verzekeraars een ondergeschoven kindje. Nu er een betere marktwerking is, en de verzekeraars beter kunnen concurreren met het UWV, investeren zij veel in re-integratietrajecten. Dat brengt nog een voordeel met zich mee: als eigenrisicodrager of privaat verzekerde heeft u vaak meer mogelijkheden om de re-integratie in eigen hand te houden dan bij het UWV. Aan de andere kant: het zelf regelen van een goed re-integratietraject voor een zieke werknemer kost energie, tijd en veel geld. Dit kan dus ook juist een reden zijn om te kiezen voor het afdragen van de WGA-premie van het UWV. Na de eerste twee ziektejaren van uw werknemer, kunt u alles los laten en de zorg en de kosten aan het UWV overdragen.