re-integratie kiezen logo

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan om uit te zoeken of een 2e spoor traject zinvol is voor de zieke medewerker. In andere woorden: in hoeverre is de werknemer bemiddelbaar of bemiddelbaar te maken. Een haalbaarheidsonderzoek gaat meestal vooraf aan een arbeidsdeskundig onderzoek waarin de terugkeer binnen de eigen organisatie centraal staat, 1e spoor traject.  

Wat zijn de voordelen van een haalbaarheidsonderzoek 

  • Onderzoeken of een kostbaar 2e spoor traject zinvol is waarmee veel geld bespaard kan worden.  
  • Haalbaarheidsonderzoek kan loonsanctie voorkomen. 
  • Haalbaarheidsonderzoek kan gebruikt worden voor 2e spoor traject als deze wordt ingezet.
  • Rapport is bruikbaar voor aanvraag van een deskundigenoordeel of een (vervroegde) WIA aanvraag.

Redenen voor een haalbaarheidsonderzoek

  • Uit het arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er weinig mogelijkheden voor re-integratie zijn in eigen organisatie.  
  • De verwachting bestaat dat de medewerker bij een WIA-beoordeling voor meer dan 80% afgekeurd wordt.

Onderdelen van een haalbaarheidsonderzoek

  • Onderzoek naar mogelijkheden en wensen. 
  • Gesprekken met medewerker, bedrijfsarts, arbodienst, werkgever. 
  • Arbeidsmarktoriëntatie en vaststellen wat afstand tot arbeidsmarkt is.
  • Eindrapportage die bruikbaar is voor verschillende doeleinden. Vind een re-integratiedeskundige
Vind hier re-integratiebureaus gespecialiseerd in haalbaarheidsonderzoeken 2e spoor.