re-integratie kiezen logo

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan om uit te zoeken of een 2e spoor traject zinvol is voor de zieke medewerker. In andere woorden: in hoeverre is de werknemer bemiddelbaar of bemiddelbaar te maken. Een haalbaarheidsonderzoek volgt meestal op een arbeidsdeskundig onderzoek waarin de terugkeer binnen de eigen organisatie centraal staat: 1e spoor traject.

Aanleidingen voor haalbaarheidsonderzoek

 • Uit arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er weinig mogelijkheden voor re-integratie zijn binnen de eigen organisatie.  
 • Als onderbouwing voor het UWV om een 2e spoor traject te kunnen staken.
 • Een vervroegde WIA-aanvraag bij het UWV.
 • De verwachting bestaat dat de medewerker bij een WIA-beoordeling voor meer dan 80% afgekeurd wordt.

Wat zijn voordelen van haalbaarheidsonderzoek 

 • Onderzoeken of een soms kostbaar 2e spoor traject zinvol is.  
 • Het voorkomen van een loonsanctie
 • Inzicht verschaffen in belemmeringen, persoonlijkheid, competenties en loopbaanperspectief van medewerker in relatie tot haalbaarheid 2e spoor traject.
 • Uitkomsten kunnen benut worden bij een 2e spoor traject wat de kans op succes vergroot.
 • Rapport is bruikbaar voor de aanvraag van een deskundigenoordeel of een (vervroegde) WIA aanvraag.

Onderdelen van haalbaarheidsonderzoek

 • Onderzoek naar de mogelijkheden en wensen. 
 • Gesprekken met medewerker, bedrijfsarts, arbodienst, werkgever. 
 • ArbeidsmarktoriĆ«ntatie en vaststellen wat afstand tot arbeidsmarkt is.
 • Dossierstudie waaronder controle op volledigheid stukken.
 • Eindrapportage die bruikbaar is voor verschillende doeleinden. Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio gespecialiseerd in haalbaarheidsonderzoeken 2e spoor.


Terug naar kenniscentrum