re-integratie kiezen logo

UWV rekent WIA-voorschotten onterecht door aan eigenrisicodragers

17-11-2021- Redactie

Het UWV heeft ten onrechte voorschotten voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen doorberekend aan eigenrisicodragers. Dat oordeelt de rechtbank Limburg. De voorschotten ontstaan doordat het UWV achterstanden heeft vanwege een tekort aan keuringsartsen. 


Rechtzaak

Eigenrisicodragers betalen zelf de WIA-uitkering van een zieke werknemer. Maar de voorschotten op deze uitkering moet het UWV zelf betalen. Zo voerde schoonmaakbedrijf Hago aan nadat het hoge rekeningen had ontvangen van de uitkeringsinstantie. De rechtbank gaf Hago hierin gelijk. Het UWV mag de kosten voor die voorschotten niet bij werkgevers neerleggen. Juridisch adviseur Lex van den Heuvel van L'Expert meldt tegenover Trouw echter dat het UWV hiermee door blijft gaan. Het UWV legt zich sowieso niet neer bij de uitspraak, want er is beroep aangetekend. Tevens werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een uitbreiding van de WIA-wet. 

Achtergrond voorschotten

De reden dat het UWV voorschotten moet betalen komt omdat er een tekort is aan verzekeringsartsen. Langdurige zieke werknemers moeten daarom vaak lang wachten voordat ze een UWV-keuringsarts te zien krijgen. Dit is niet zonder gevolgen. Pas na de medische keuring kan worden bepaald hoeveel iemand arbeidsongeschikt en wat de hoogte is van de WIA-uitkering. Omdat de vertraging wel maanden kan duren, is het UWV overgegaan op het betalen van voorschotten aan (ex-) werknemers die moeten wachten op de keuring.  Lees ook ons artikel over de stopzetting van het terugvorderen van voorschotten bij arbeidsongeschikten


Terug naar blog