re-integratie kiezen logo

Uitkering zonder beoordeling arts

15-01-2022- Redactie

Trouw schrijft dat het UWV-kantoor in Zwolle arbeidsongeschiktheidsuitkeringen heeft toegekend zonder medische beoordelingen. Dit is in strijd met de WIA. Volgens de krant is overgegaan tot deze beslissing vanwege het grote tekort aan keuringsartsen bij het UWV. Daardoor liggen nog veel dossiers op de stapel bij de uitkeringsinstantie. 


Pilot

Eind 2021 heeft het UWV-kantoor in Zwolle 60-plussers na twee jaar ziekte niet medisch laten keuren toen zij een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvroegen. Het UWV-kantoor in Zwolle heeft toen zonder tussenkomst van een keuringsarts WIA-uitkeringen verstrekt. De grote achterstand die bij medische beoordelingen is ontstaan speelde daarbij een rol. Het betrof een pilot met 20-30 ouderen. En in Hengelo ligt zelfs een plan om voorlopig helemaal niemand op te roepen voor een gesprek bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Mocht het plan doorgaan dan kunnen honderden mensen zonder beoordeling van een arts een WIA-uitkering krijgen. 

Achterstanden

Wie een WIA-uitkering aanvraagt moet volgens de wet binnen 8 weken te horen krijgen of deze wordt toegekend. Omdat er een tekort is aan artsen haalt het UWV deze termijn niet en is de wachttijd opgelopen tot 17 weken. Sterker nog: circa 60.000 dossiers liggen nog op de stapel bij het UWV. De consequentie daarvan is dat UWV-cliënten langer in onzekerheid verkeren. Omdat de nood zo hoog is, gaat de uitkeringsinstantie onconventionele oplossingen niet uit de weg. Het Ministerie van Sociale Zaken wil gezien de achterstanden de WIA aanpassen om de problemen op te lossen. Een voorstel daarvoor is echter nog niet uitgewerkt. 

Reacties

Het UWV geeft aan dat de berichtgeving suggereert dat in Zwolle is besloten om uit te keren simpelweg om achterstanden weg te werken. Dat klopt niet omdat het gaat om een proef op regionaal niveau om te kijken hoe aanpassingen uitwerken. De woordvoerder voegt daaraan toe dat bij het toekennen van de WIA-uitkeringen aan de 60-plussers wel een plausibiliteitsbeoordeling door een arbeidsdeskundige heeft plaatsgevonden. De resultaten van het proefproject worden geëvalueerd en volgens het UWV komt er geen vervolg. Begin december 2021 vroeg Novag aan de Raad van het Bestuur van het UWV om de pilot stop te zetten maar ontving nog geen reactie. Wim van Pelt, voorzitter van de vakbond van verzekeringsartsen, geeft aan dat het niet wenselijk is dat je bij het ene kantoor een uitkering kunt krijgen en bij het andere niet. 


Terug naar blog