re-integratie kiezen logo

Re-integreren met een arbeidsbeperking

02-12-2017

Re-integreren kan best pittig zijn. Nog lastiger wordt het als u re-integreert terwijl u een arbeidsbeperking heeft. Dit houdt in dat u een aandoening heeft op psychisch of lichamelijk vlak, die het zoeken van werk of het werken zelf bemoeilijkt. Denk bijvoorbeeld een aan stoornis in het autistische spectrum, of aan een ziekte die het gebruik van een rolstoel noodzakelijk maakt. Hoe kunnen werknemer en werkgever het beste omgaan met zulke beperkingen?

arbeidsbeperking re-integratie wajong

Re-integreren met lichamelijke beperking

Het moeten doen van extra aanpassingen is voor een werkgever vaak een drempel om iemand met een lichamelijke beperking aan te nemen. Helaas is niet ieder kantoor even goed bereikbaar. Of een lichamelijke beperking na ziekteverzuim re-integratie in de weg staat, is de vraag. Het hangt er vooral van af of de lichamelijke beperking al bestond voor de ziekmelding. Als de beperking er al was, zal dit weinig invloed van het re-integreren op de werkvloer. De benodigde aanpassingen zijn immers al gedaan. Wanneer de aanpassingen pas na de ziekte moeten worden gedaan, kan dit de re-integratie sterk vertragen. In sommige gevallen kan de werknemer hierdoor zelfs niet meer re-integreren in de huidige functie. Er zal dan moeten gekeken worden naar een tweede of zelfs derde spoor re-integratietraject.

Re-integreren met een psychische beperking

Net als lichamelijke beperkingen, zijn ook psychische beperkingen er in allerlei vormen. Een vorm die de afgelopen jaren steeds vaker voor lijkt te komen is de burn-out. Een burn-out is echter in bijna alle gevallen tijdelijk, waardoor iemand uiteindelijk vaak in de huidige functie kan re-integreren. Er zijn echter ook vormen die blijvend zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan een stoornis in het autistische spectrum. Een dergelijke beperking kan re-integratie bemoeilijken, maar is vaak al eerder in het arbeidsproces een beperkende factor. Ook bij een dergelijke beperking geldt namelijk dat werkgevers huiverig kunnen zijn voor het aannemen van de sollicitant. Jammer, want in bepaalde functies blijkt een autistische stoornis bijvoorbeeld meer voordelen dan nadelen met zich mee te brengen. In de computertechnologie worden de gedrevenheid en het analytisch vermogen die bij deze beperking horen bijvoorbeeld sterk gewaardeerd.

Re-integreren vanuit de Wajong

De afgelopen jaren is de Wajong-regeling, voor jongeren met een beperking, steeds verder uitgekleed. Vanaf 2015 vallen Wajongers onder de Participatiewet en ontvangen ze en bijstands- in plaats van een Wajong-uitkering. Jongeren die voor 2015 instroomden in de Wajong ontvingen een uitkering ter hoogte van 75% van het minimumloon. De nieuwe regering, Rutte III, is echter van plan dit vanaf 2018 terug te schroeven naar 70%, als stimulans om toch aan het werk te gaan. Helaas zijn er momenteel nog weinig functies waarin Wajongers aan de slag kunnen. Door hun psychische en/of lichamelijke beperkingen laten werkgevers hen vaak links liggen. Niet alleen re-integreren na uitval, maar ook het vinden van een passende functie zijn dus problematisch. Daar komt nog bij dat Rutte III de loonkostensubsidie wil inruilen voor loondispensatie. In dit laatste geval hoeft de werkgever de werknemer alleen te betalen naar arbeidsvermogen en krijgt de werknemer van de gemeente nog een aanvulling. Vaak zal dit in de praktijk betekenen dat de werknemer minder dan het minimumloon gaat verdienen.

Blog