re-integratie kiezen logo

Re-integratie subsidies en regelingen voor werkgevers

Voor werkgevers zijn verscheidene aantrekkelijke re-integratie subsidies en financiële regelingen beschikbaar via het UWV, gemeenten en de Belastingdienst. We zetten ze voor u op een rijtje. 

Proefplaatsing

Als u iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering van het UWV in dienst neemt dan kan u voor deze werknemer een proefplaatsing krijgen. De werknemer werkt dan met behoud van zijn uitkering zonder dat u loon hoeft te betalen. De proefplaatsing heeft ook als voordeel dat u in deze periode kunt kijken of de werknemer geschikt is. Het kan ook zijn dat uw medewerker onder de Participatiewet valt en dan wordt de proefplaatsing met de gemeente afgestemd.

Jobcoaching

Als werkgever kunt u ook een beroep doen op jobcoaching. Denk dan aan werknemers die nog niet beschikken over de gewenste werknemersvaardigheden, problemen hebben met het aanleren van werkzaamheden of door omstandigheden regelmatig dreigen uit de vallen. Jobcoaching heeft voor u als werkgever verschillende voordelen in de vorm van  professionele begeleiding, duurzame inzetbaarheid en minder ziekteverzuim.

No-risk polis

Als u iemand met een arbeidshandicap of ziekte aanneemt dan kunt u profiteren van een zogenaamde no-riskpolis. Met een no-risk polis ontvangt u van het UWV een vergoeding voor de loonkosten van uw werknemer met een no-riskpolis bij ziekte.  

Loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Als u het LKV wilt ontvangen dan kan dit met een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer.  

Lage inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel is een financieel voordeel waar u als werkgever gebruik van kunt maken bij het in dienst nemen of houden van een werknemer die het wettelijk minimumloon verdient of net iets meer. LIV hoeft u niet aan te vragen en wordt automatisch berekend op basis van de verloonde uren en het sv-loon dat men opgeeft in de loonaangifte. Controle vindt plaats door het UWV. 

Vergoeding voorzieningen

Als u een werknemer in dienst neemt met een ziekte of handicap en extra kosten maakt om het werk mogelijk te maken dan kan een vergoeding aangevraagd worden voor noodzakelijke aanpassingen.  

Jong gehandicaptenkorting 

Als u een jonggehandicapte werknemer in dienst neemt dan kunt u de jonggehandicaptenkorting verrekenen met het loon. De jonggehandicaptenkorting is een belastingvoordeel voor Wajongers

Loondispensatie Wajong

De Loondispensatie Wajong houdt in dat als uw werknemer met een Wajong-uitkering door ziekte of handicap minder aan kan dan andere werknemers u tijdelijk minder loon mag betalen.

Loonkostensubsidie

Als uw werknemer door ziekte of handicap minder dan andere werknemers kan en onder de banenafspraak valt dan is een loonkostensubsidie vanuit de gemeente mogelijk. De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. De exacte regels verschillen per gemeente. 

 

Vind een re-integratiedeskundige
Laat u informeren door re-integratiebureaus in uw regio voor de optimale invulling van re-integratiesubsidies en financiële regelingen binnen uw organisatie.