re-integratie kiezen logo

Wat is de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd?

De Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om AOW'ers in dienst te nemen. De wet is sinds 2016 van kracht en sinds die tijd is het aantal 65-plussers dat werkt fors toegenomen. 

Bepalingen voor werknemers de AOW-leeftijd hebben bereikt

Hieronder een selectie van maatregelen die het voor werkgevers makkelijker maken om AOW'ers te dienst te nemen:

  • Bij ziekte AOW-gerechtigde medewerker geldt een loondoorbetalingsverplichting van 13 weken. 
  • Het is niet nodig om een Plan van Aanpak te maken en een spoor 2 traject op te starten.
  • Er hoeft geen WW-premie afgedragen te worden. 
  • Opzegtermijn die werkgever in acht moet nemen is één maand.
  • Ketenbepaling van maximaal zes contracten in maximaal vier jaar. 
  • Transitievergoeding is niet van toepassing bij ontslag van AOW-gerechtigde medewerkers. Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en re-integratiebegeleiding. 


Terug naar kenniscentrum