re-integratie kiezen logo

Wat zijn mijn rechten bij langdurige ziekte?

Als werknemer heeft u bij langdurige ziekte verschillende rechten. In dit artikel een opsomming van een aantal belangrijke rechten. 

Rechten werknemer bij langdurige ziekte

  • Recht op loondoorbetaling gedurende twee jaar. 
  • Recht op vakantie in samenspraak met werkgever.
  • Recht op een second opinion als je het niet eens bent met de bedrijfsarts.
  • Recht op privacy. U bent als werknemer niet verplicht de werkgever te vertellen wat u mankeert op basis van Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Recht op re-integratiebegeleiding op basis van Wet Verbetering Poortwachter


Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio en laat u informeren over de re-integratiemogelijkheden.  


Terug naar kenniscentrum