re-integratie kiezen logo

Wat zijn mijn rechten bij langdurige ziekte?

Als werknemer heb je bij ziekte recht op minimaal 70% van het salaris. Wie bij langdurige ziekte een re-integratietraject ingaat, heeft ook recht op vakantie als de werkgever hiermee instemt. Wie het niet eens is met de bedrijfsarts over de re-integratie heeft eveneens het recht op een second opinion.