re-integratie kiezen logo

Wanneer krijg ik als medewerker een Ziektewetuitkering?

De Ziektewet is voor u van toepassing als u geen vaste baan heeft. De Ziektewet is bedoeld voor zogenaamde vangnetters. Dit zijn werknemers die geen recht hebben op loondoorbetaling. In dit artikel voorbeelden van vangnetters die in aanmerking komen voor de Ziektewet, met en zonder werkgever. 

Vangnetters met werkgever die in aanmerking komen voor Ziektewet

  • Werknemers die ziek zijn door zwangerschap of bevalling.
  • Werknemer die ziek zijn door orgaandonatie.
  • Werknemers met no-risk polis die deels arbeidsongeschikt zijn. 

Vangnetters zonder werkgever die in aanmerking komen voor Ziektewet

  • Werknemers die als uitzendkracht ziek worden.
  • Werknemer van wie hun contract afloopt tijdens ziekte. 
  • WW'ers die na 13 weken WW ziek worden. 
  • Een ex-werknemer die binnen 28 dagen na beëindiging van contract ziek wordt.


Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio en laat u informeren over re-integratiebegeleiding vanuit de Ziektewet.  


Terug naar kenniscentrum