re-integratie kiezen logo

Plan van Aanpak re-integratie te laat opgesteld. Wat nu? (werknemer)

Er zijn een aantal verplichte documenten die in het re-integratiedossier opgenomen moeten worden. Een daarvan is het Plan van Aanpak die u uiterlijk 8 weken na het ziekteverzuim samen met uw werkgever opstelt. In uitzonderlijke gevallen is vertraging geoorloofd. Bijvoorbeeld wanneer u in eerste instantie te ziek bent om hieraan mee te werken. Het UWV onderzoekt dan of er kansen zijn misgelopen. Had u bijvoorbeeld eerder weer aan het werk gekund wanneer het Plan van Aanpak wél op tijd was opgesteld? Als er geen kansen zijn gemist, dan zal het te laat opstellen van het Plan van Aanpak geen groot probleem zijn. Zijn wel kansen gemist verwijtbaar aan u? Dan kan uw werkgever een sanctie aan u  opleggen. Het UWV op zijn beurt kan een loonsanctie opleggen aan uw werkgever.Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus voor vragen over het Plan van Aanpak en re-integratiebegeleiding.