re-integratie kiezen logo

Plan van Aanpak re-integratie te laat opgesteld. Wat nu? (werknemer)

Er zijn een aantal verplichte documenten die in het re-integratiedossier opgenomen moeten worden. Het Plan van Aanpak is daar één van. Dit moet na 8 weken ziekteverzuim opgesteld worden door u en uw werkgever. In uitzonderlijke gevallen kan dit vertraging oplopen, bijvoorbeeld wanneer u in eerste instantie te ziek bent om hieraan mee te kunnen werken. De vraag die het UWV dan zal stellen: zijn er door de vertraging kansen misgelopen? Had u bijvoorbeeld eerder weer aan het werk gekund, wanneer het Plan van Aanpak wél op tijd was opgesteld? Zijn er geen kansen gemist? Dan zal het te laat opstellen van het Plan van Aanpak geen groot probleem zijn. Zijn er wel kansen gemist? Dan zal het UWV daarop acteren, met in het uiterste geval het opleggen van een loonsanctie aan de werkgever.

Meer vragen over re-integratie? Neem contact op met een van deze re-integratiebureau's