re-integratie kiezen logo

Plan van Aanpak re-integratie te laat opgesteld. Wat nu? (werknemer)

Er zijn een aantal verplichte documenten die in het re-integratiedossier opgenomen moeten worden. Een daarvan is het Plan van Aanpak. Deze dient uiterlijk 8 weken na het ziekteverzuim opgesteld te zijn. Als werknemer bent u daar samen met uw werkgever verantwoordelijk voor. Maar wat als door uw toedoen het Plan van Aanpak te laat is opgesteld?

Loop geen kansen mis

In uitzonderlijke gevallen is vertraging geoorloofd bij het Plan van Aanpak. Bijvoorbeeld wanneer u te ziek bent om hieraan mee te werken. Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn om het Plan van Aanpak tijdig aan te leveren dan kunt u hier samen met de werkgever extra tijd voor uittrekken mits goed gemotiveerd. Het UWV onderzoekt bij vertraging of er kansen zijn misgelopen. Had u bijvoorbeeld eerder weer aan het werk gekund wanneer het Plan van Aanpak wél op tijd was opgesteld? Als er geen kansen zijn gemist, dan zal het te laat opstellen van het Plan van Aanpak doorgaans geen groot probleem vormen. Zijn wel kansen gemist die aan u als werknemer te wijten zijn? Dan kan de werkgever aan u een sanctie opleggen. Het UWV op zijn beurt kan een loonsanctie aan uw werkgever opleggen.Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over het Plan van Aanpak en passende re-integratiebegeleiding. 

 


Terug naar kenniscentrum