re-integratie kiezen logo

Langdurig ziek, wat moet ik doen? [Stappenplan]

U komt ziek thuis te zitten en voelt: 'Dit kan nog wel even gaan duren.' Heeft u last van psychische en/of lichamelijke klachten die u (naar verwachting) langdurig buitenspel zullen zetten? Dan is het goed om te weten hoe u dit kunt aangeven bij uw werkgever en welke stappen er vervolgens doorlopen (kunnen) worden. Dit stappenplan helpt u daarbij.

Stap 1. Meld u ziek bij uw werkgever

Belangrijk is dat u dat u zich op tijd ziek meldt bij uw werkgever. Weet u dat uw werkgever officieel niet mag vragen naar uw klachten? Deze hoeft u alleen te bespreken met een bedrijfsarts. Verwacht u langdurig uit de running te zijn? Dan kan het goed zijn om dit bijtijds duidelijk te maken aan uw werkgever. Wilt u dit liever niet, bijvoorbeeld omdat u bang ben voor een verslechtering van de arbeidsverhoudingen? Dan kunt u ook besluiten om een afspraak te maken met de bedrijfsarts, voordat u verder in gesprek gaat met uw werkgever.

Stap 2. Maak een afspraak met de bedrijfsarts

Het proces van het maken van een afspraak met de bedrijfsarts kan per bedrijf verschillen. Sommige werkgevers doen bij iedere ziekmelding direct een melding bij de bedrijfsarts. Maar wanneer u langdurig afwezig bent, of wanneer u meerdere korte ziektemeldingen achter elkaar hebt, gaat er vermoedelijk direct een belletje rinkelen bij die arts. De kans is dan groot dat u vanzelf bericht krijgt om een afspraak in te plannen. Het is belangrijk om deze afspraak na te komen. Wanneer u dit niet doet, dan kan dit door de werkgever worden aangemerkt als het niet nakomen van uw re-integratieverplichtingen. Dit kan weer resulteren in sancties voor u en dit zou nadelig kunnen uitpakken voor uw loon en bij een eventuele uitkering bij ziekte.

Stap 3. Stel op tijd een probleemanalyse op

Bent u na zes weken nog niet beter? Dan is het belangrijk dat uiterlijk in de zesde ziekteweek een Probleemanalyse opgesteld wordt. Dit moet gebeuren door de bedrijfsarts. In de Probleemanalyse wordt onder meer de eerste dag van ziekteverzuim vermeld, wat de oorzaak is van het verzuim en wat volgens de bedrijfsarts de mogelijkheden zijn voor re-integratie. De Probleemanalyse wordt vervolgens doorgestuurd naar het UWV. In deze fase is het goed om te weten wat uw rechten zijn. Zo mag de bedrijfsarts alleen medische details vermelden wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Het doorgeven van medische gegevens kan natuurlijk nuttig zijn voor het re-integratieplan, maar alleen als u daarmee akkoord bent. 

Stap 4. Start op tijd met de re-integratie

Op basis van de Probleemanalyse wordt er door de bedrijfsarts vervolgens een Plan van Aanpak opgesteld voor de re-integratie. Het doel van de re-integratie is dat u weer zo snel mogelijk met passende werkzaamheden kunt starten. Gezien de kosten van het ziekteverzuim is dit ook in het belang van uw werkgever. Maar het is zeker ook in uw eigen belang. Hoe langer u thuis zit, hoe groter immers de afstand tot de arbeidsmarkt en hoe lastiger het wordt om weer terug te keren. Daarnaast kan het negatieve gevolgen hebben voor uw loon of eventuele uitkering. Juist om die reden wordt de uitvoering van het Plan van Aanpak door het UWV goed in de gaten gehouden. Minimaal een keer in de zes weken wordt met u een afspraak ingepland door de bedrijfsarts om de voortgang te bespreken en eventueel noodzakelijke aanpassingen te doen in het Plan van Aanpak.

Stap 0: Voorkom langdurige uitval

Met behulp van het bovenstaand stappenplan heeft u houvast in een onzekere tijd. Maar natuurlijk is verzuim voorkomen altijd beter dan genezen. Er zijn ziekten die u simpelweg overkomen en waar geen preventieve middelen tegen zijn. Maar er zijn ook heel wat ziekten die ontstaan door stress op werk en/of thuis en waar u invloed op kunt hebben. Merkt u dat u last heeft van stress? Dan is het goed om langdurige uitval voor te zijn en alvast naar manieren te zoeken om die stress te verminderen en verdere klachten te voorkomen. Weet u dat u ook wanneer u nog niet ziek bent een afspraak kunt maken met de bedrijfsarts? Ook een preventief bezoek aan de huisarts kan helpen bij het onder controle krijgen van de stressvolle situatie. Trek dus op tijd aan de bel, dat kan u een hoop ellende besparen!

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor re-integratiebegeleiding bij langdurig ziekteverzuim.


Terug naar kenniscentrum