re-integratie kiezen logo

Langdurig ziek, wat moet ik doen? [Stappenplan]

U komt ziek thuis te zitten en voelt: ‘Dit kan nog wel even gaan duren.’ Heeft u last van psychische en/of lichamelijke klachten die u (naar verwachting) langdurig buitenspel zullen zetten? Dan is het goed om te weten hoe u dit kunt aangeven bij uw werkgever en welke stappen er vervolgens doorlopen (kunnen) worden. Dit stappenplan helpt u daarbij.

Stap 1. Meld u ziek bij uw werkgever

Belangrijk is dat u dat u zich op tijd ziek meldt bij uw werkgever. Weet u dat uw werkgever officieel niet mag vragen naar uw klachten? Deze hoeft u in principe alleen te bespreken met een bedrijfsarts. Verwacht u langdurig uit de running te zijn, dan kan het wel goed zijn om dit bijtijds duidelijk te maken aan uw werkgever. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat u bang ben voor een verslechtering van de arbeidsverhoudingen? Dan kunt u ook besluiten om een afspraak te maken met de bedrijfsarts, voordat u verder in gesprek gaat met uw werkgever.

Stap 2. Maak een afspraak bij de bedrijfsarts

Hoe deze stap precies verloopt, hangt af van het bedrijf waar u werkt. Sommige werkgevers doen bij iedere ziekmelding direct een melding bij de bedrijfs- of arboarts. Wanneer u langdurig afwezig bent, of wanneer u meerdere korte ziektemeldingen achter elkaar hebt, gaat er direct een belletje rinkelen bij die arts. De kans is dan ook groot dat u vanzelf bericht krijgt om een afspraak in te plannen. Het is belangrijk om deze afspraak na te komen. Wanneer u besluit om dit niet te doen, kan dit door de werkgever worden aangemerkt als het niet nakomen van uw verplichtingen bij re-integratie. Dit kan in uw nadeel werken bij een eventuele uitkering bij ziekte.

Stap 3. Stel op tijd een probleemanalyse op

Bent u na zes weken nog niet beter? Dan is het belangrijk dat uiterlijk in de zesde ziekteweek een probleemanalyse opgesteld wordt. Dit moet gebeuren door de bedrijfsarts.In de probleemanalyse wordt onder meer vermeld wat de eerste dag van ziekteverzuim is geweest, wat de oorzaak is van het verzuim en wat volgens de bedrijfsarts de mogelijkheden zijn voor re-integratie. De probleemanalyse wordt doorgestuurd naar het UWV. Weet trouwens wat uw rechten zijn wat betreft deze analyse: de bedrijfsarts mag alleen medische details vermelden wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Het doorgeven van medische gegevens kan nuttig zijn om een re-integratieplan te onderbouwen. Of de details in de analyse terecht komen is echter aan u.

Stap 4. Start op tijd met de re-integratie

Op basis van de probleemanalyse wordt er door de bedrijfsarts vervolgens een plan van aanpak voor re-integratie opgesteld. Het doel van deze re-integratie is om als werknemer weer zo snel mogelijk met passende werkzaamheden te kunnen starten. Dit is uiteraard in het belang van de werkgever, omdat de kosten door het ziekteverzuim daardoor zo laag mogelijk blijven. Het is echter ook in uw eigen belang als werknemer; hoe langer u namelijk thuis zit, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt zal worden en hoe lastiger het zal zijn om weer terug te keren. Om die reden wordt de uitvoering van het plan van aanpak ook door het UWV goed in de gaten gehouden. Normaal gesproken wordt er minimaal een keer in de zes weken een afspraak met u ingepland door de bedrijfsarts, om de voortgang te bespreken en eventueel noodzakelijke aanpassingen in te doen in het plan.

Stap 0: Voorkom langdurige uitval

Met behulp van bovenstaand stappenplan heeft u wat houvast in een toch wat onzekere tijd. Maar natuurlijk is voorkomen nog altijd beter dan genezen. Er zijn ziekten die u overkomen en waar geen preventieve middelen tegen zijn. Er zijn echter ook heel wat ziekten die (mede) ontstaan door stress op werk en/of thuis. Merkt u dat u last heeft van stress? Dan is het goed om langdurige uitval voor te zijn en alvast naar manieren te zoeken om stress te verminderen en verdere klachten te voorkomen. Weet u dat u ook wanneer u (nog) niet ziek bent een afspraak kan maken met de bedrijfsarts? Ook een bezoek aan de huisarts kan u helpen bij het onder controle krijgen van de stressvolle situatie. Trek op tijd aan de bel, dat kan u een boel ellende besparen!