re-integratie kiezen logo

Wat zijn mijn plichten bij langdurige ziekte?

Als werknemer heeft u een aantal verplichtingen bij langdurige ziekte. Als u dit niet doet dan kan dit leiden tot sancties en in het uiterste geval zelfs tot ontslag. Wij zetten een aantal verplichtingen bij ziekte voor u op een rijtje.

Verplichtingen werknemer bij langdurige ziekte

  • U bent verplicht zich ziek te melden.
  • U dient bereikbaar te zijn.
  • U moet gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts
  • U dient actief mee te werken aan de re-integratie.
  • U dient zich te onthouden van gedragingen die het herstel belemmeren.
  • Als u niet kan terugkeren bij de huidige werkgever dient u mee te werken aan passend werk bij een andere organisatie. Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio en laat u informeren over de re-integratiemogelijkheden.  


Terug naar kenniscentrum