re-integratie kiezen logo

Wat zijn mijn plichten bij langdurige ziekte?

Als werknemer bent u verplicht zich ziek te melden. Ook dient u bereikbaar te zijn waar mogelijk. Verder moet je als werknemer gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts. Wie niet kan terugkeren bij de huidige werkgever moet ook meewerken aan een passende functie bij een andere organisatie.