re-integratie kiezen logo

Wanneer krijgt mijn medewerker een Ziektewetuitkering?

Bij ziekte van uw medewerker fungeert in een aantal gevallen de Ziektewet als vangnet. Dat wil zeggen dat u voor uw zieke werknemer in de eerste 104 weken een Ziektewetuitkering kunt aanvragen. 

Situaties wanneer de Ziektewet als vangnet geldt

  • Als uw werknemer ziek is door zwangerschap en bevalling.
  • Als uw werknemer ziek is door orgaandonatie.
  • Als uw werknemer een no-riskpolis heeft.
  • Als uw werknemer valt onder de Compensatieregeling.

Lees verder over de Ziektewet en eigenrisicodrager Ziektewet.  


Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over de Ziektewet en re-integratiebegeleiding. 


Terug naar kenniscentrum