re-integratie kiezen logo

Wanneer krijgt mijn medewerker een Ziektewetuitkering?

Bij ziekte van uw medewerker geldt in sommige situaties de Ziektewet als vangnet. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij zwangerschap, orgaandonatie of als uw werknemer een no-riskpolis heeft. Lees ook over eigenrisicodrager Ziektewet.