re-integratie kiezen logo

Wat is eigenrisicodrager Ziektewet?

Een eigenrisicodrager Ziektewet houdt in dat u als werkgever ervoor kiest zelf het risico te dragen voor het betalen van de Ziektewetuitkering van werknemers die ziek uit dienst gaan. De premiebetaling voor de Ziektewet komt dan te vervallen.

Verplichtingen

Als uw werknemer ziek uit dienst gaat dan heeft u als werkgever bij eigenrisicodragerschap een aantal verplichtingen. U betaalt de Ziektewetuitkering, bent verantwoordelijk voor de re-integratie van uw ex-werknemer en voert in dat kader een passende verzuimadministratie. U kunt twee keer per jaar eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden: 1 januari of 1 juli. Houd er rekening mee dat de aanvraag 13 weken van tevoren bij de Belastingdienst moet zijn ingediend.

Wanneer 

U wordt eigen risico drager voor de Ziektewet voor werknemers die ziek uit dienst gaan in volgende situaties:
  • Als uw werknemer geen gewoon arbeidscontract heeft. 
  • Als een werknemer bij u heeft gewerkt en na 4 weken bij uitdiensttreding ziek wordt. 
  • Als uw werknemer een tijdelijk arbeidscontract heeft en het contract eindigt door ziekte. 
 
Vind re-integratiebegeleiding
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor advies en re-integratiebegeleiding bij Eigenrisicodrager Ziektewet.

Terug naar kenniscentrum