re-integratie kiezen logo

Plan van Aanpak re-integratie te laat opgesteld. Wat nu? (werkgever)

Het Plan van Aanpak is een van de verplichte documenten in het re-integratiedossier. Het Plan van Aanpak moet u uiterlijk in week 8 van het ziekteverzuim met uw werknemer opstellen. Hierop zijn slechts beperkt uitzonderingen op mogelijk. Zo kan het gebeuren dat uw werknemer op dat moment nog te ziek is om mee te werken aan het opstellen van het Plan van Aanpak. Het UWV zal hier begrip voor hebben, zolang dit betekent dat er geen kansen worden gemist. Had de werknemer bijvoorbeeld eerder weer aan het werk gekund wanneer het Plan van Aanpak wél op tijd was opgesteld? Dan ziet het UWV dat als een gemiste kans wat kan resulteren in een loonsanctie.Vind een re-integratiedeskundige
Kom in contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over het Plan van Aanpak, het re-integratiedossier en loonsancties. 


Terug naar kenniscentrum