re-integratie kiezen logo

Welke onderdelen moet een re-integratiedossier bevatten?

Het re-integratiedossier moet alle belangrijke formulieren met betrekking tot de re-integratie bevatten. Denk daarbij aan gespreksverslagen, correspondentie en vastgelegde activiteiten. In de Wet Verbetering Poortwachter staan de volgende documenten vermeld als verplichte onderdelen (in chronologische volgorde weergegeven):

  • Probleemanalyse Plan van Aanpak re-integratie
  • Evaluatie(s) Plan van Aanpak
  • Ziekmelding na 42 weken ziekte
  • Eerstejaarsevalutatie
  • Aanvraag WIA
  • Activiteiten omtrent 1e en 2e spoor

Of al deze documenten daadwerkelijk ingevuld en bewaard moeten worden, hangt af van de duur van het ziekteverzuim. Zie voor meer informatie het stappenplan re-integratie

Hulp nodig bij re-integratie? Neem contact op met een van de re-integratiebedrijven bij u in de regio