re-integratie kiezen logo

WIA vastgelopen volgens Rekenkamer

17-05-2023- Redactie

De WIA is 'onuitvoerbaar' en 'onrechtmatig'. Dat stelt althans de Algemene Rekenkamer in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 


Wachten op (her)beoordelingen 

De Algemene Rekenkamer maakt melding van ruim 17.000 medewerkers die gemiddeld achttien weken moeten wachten op een beoordeling voor de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast moeten 20.000 mensen gemiddeld een halfjaar wachten op een herbeoordeling. Verder heeft het UWV te kampen met een achterstand van ruim 18.000 Ziektewet-beoordelingen. Door een tekort aan keuringsartsen lopen de achterstanden de laatste drie jaar alleen maar verder op. Dat maakt de beoogde  arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers, eveneens uit te voeren door het UWV, niet meer uitvoerbaar volgens de Algemene Rekenkamer.

Onrechtmatig

De Rekenkamer constateert dat er oplossingen worden bedacht die weliswaar in het belang zijn van de cliënten maar tegelijkertijd onwettig zijn. Zo krijgen mensen die moeten wachten op een uitkering een voorschot die dat zij niet hoeven terug te betalen, ongeacht of ze weer aan het werk kunnen. Het UWV keerde het afgelopen jaar aan 22.500 mensen zo'n voorschot uit. Minister Van Gennip zegt in een reactie op de uitkomsten van de Rekenkamer dat de WIA nog wél uitvoerbaar is. De minister erkent wel dat de achterstanden op de keuringen veel te groot zijn. Ze benadrukt wel aan toe dat er inmiddels diverse maatregelen zijn genomen. Een daarvan is het aanstellen van een commissie die kijkt naar het gewenste soort WIA-stelsel. 

Terug naar blog