re-integratie kiezen logo

Wat is een AOV?

Een AOV is een arbeidsongeschiktheidsuitkering waarmee een ondernemer zich verzekerd van inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Inmiddels is er een akkoord bereikt dat zzp'ers zich verplicht moeten gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. In dit artikel meer over hoe en wat. 

Vermoedelijk in 2024 ingevoerd

Op hoofdlijnen hebben de sociale partners een akkoord bereikt over de AOV voor zzp'ers. Het maandbedrag dat zelfstandigen vermoedelijk gaan krijgen komt lager te liggen dan dat van werknemers in loondienst. Zzp'ers kunnen gaan kiezen of ze na een halfjaar, een jaar of na twee jaar in aanmerking komen voor de verzekering. Bij een wachttijd van twee jaar zal de premie lager uitvallen. Men vermoedt dat de premie maximaal 200 euro per maand zal gaan bedragen. Het UWV moet de AOV gaan uitvoeren. 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering en re-integratie


Terug naar kenniscentrum