re-integratie kiezen logo

Wat kan ik als werkgever doen tegen een loonsanctie?

03-12-2020- de redactie

Het goede nieuws voor werkgevers is dat het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt vanaf 1 september 2021. Hierdoor verdwijnt er veel onzekerheid ten aanzien van de loonsanctie en de loondoorbetalingsverplichting. Maar wat kunt u tot die tijd doen om het risico op een loonsanctie zoveel mogelijk te beperken?


Laat de bedrijfsarts onduidelijke adviezen nader toelichten

Het UWV stelt dat de verantwoordelijkheid van de werkgever niet kan worden afgewenteld op de bedrijfsarts. Dat maakt dat het verstandig is om bij twijfel door te vragen op het advies van de bedrijfsarts. Het risico op een loonsanctie verkleint u eveneens door met uw werknemer een eerstejaarsevaluatie te houden. Bedenk overigens dat een bedrijfsarts aansprakelijk gesteld kan worden. 

Vraag een deskundigenoordeel aan bij het UWV 

Ok, het kost 400 euro maar daarmee kan veel schade voorkomen worden. Vraag dus een deskundigenoordeel aan bij het UWV en voorkom grotere schade van een loonsanctie. 

Teken bezwaar aan 

Heeft u toch een loonsanctie opgelegd gekregen? Dan is het goed om te weten dat bezwaar kunt aantekenen bij het UWV. Gedurende de looptijd van de loonsanctie kan deze herzien worden zodra de werkgever alsnog aan de re-integratieverplichtingen voldoet. 

Schakel een re-integratieprofessional in

Re-integratie is complex, omgeven door regelgeving en veel meer dan het toepassen van een checklist. Competenties, ervaring en weten wat het UWV wil zijn dan ook allesbepalend bij het voorkomen van een loonsanctie. Een ervaren re-integratieprofessional kan in dit proces dus veel tijd en geld voor u besparen. Vind re-integratiebegeleiding
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over loonsancties en re-integratietrajecten. 

 

 

Terug naar blog