re-integratie kiezen logo

UWV actualiseert Werkwijzer Poortwachter

18-08-2022- Redactie

Het UWV heeft een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. De Werkwijzer, versie 1 augustus 2022, geeft werkgevers, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en re-integratiebureaus richtlijnen voor de aanpak van zieke werknemers.

Wijzigingen

Op basis van vragen en suggesties zijn teksten in de Werkwijzer Poortwachter aangepast en verduidelijkt. Met een blauwe streep in de kantlijn zijn tekstwijzigingen gemarkeerd. Welke wijzigingen er zijn? In paragraaf 6.3 is bijvoorbeeld de bijzondere arbeidsverhouding uitgewerkt van arbeid met WSW-indicatie en beschuit werk vanuit de Participatiewet. De overheidsmaatregelen voor COVID-19 hebben ook hun weerslag gehad op de re-integratieverplichtingen voor werkgevers. Dat heeft in mei 2020 al geresulteerd in een aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter. Een update van dit addendum is verschenen in juli 2022.

Quick Startdocument

Naast de Werkwijzer Poortwachter is er ook het Quick Startdocument. Dit minder lijvige document is bedoeld om werkgevers snel inzicht te verschaffen in de stappen die gezet moeten worden voor de RIV-toets bij de re-integratie van werknemers. Zo staat er in het Quick Startdocument hoe de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV de ondernomen re-integratie-inspanningen van de werkgever beoordelen. Het Quick Startdocument dat in juli 2020 werd geïntroduceerd, is een aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter die door werkgevers soms als ingewikkeld wordt ervaren.

Bekijk de integrale pdf-versie van de Werkwijzer Poortwachter van het UWV.


Terug naar blog