re-integratie kiezen logo

Re-integratie in top-3 redenen ontslag op staande voet

20-08-2017

De Volkskrant bracht onlangs interessante onderzoeksresultaten naar buiten. Gedurende het afgelopen jaar zijn de uitspraken van 194 rechtszaken over ontslag op staande voet gepubliceerd. Journalisten van de krant hebben al deze zaken onder de loep genomen, om erachter te komen wat de redenen waren voor ontslag op staande voet. Opvallend: na diefstal en fraude is (niet-meewerken aan) re-integratie de belangrijkste ontslagreden.

re-integratie top-3 ontslag

Uiteenlopende redenen ontslag

De journalisten noemen in het artikel dat zij over het onderzoek schreven ook de meest bijzondere en sappige zaken. Dat levert soms grappige, maar vaker nog verbazingwekkende voorbeelden. Zo werd een medewerkster van een supermarkt ontslagen, omdat zij een hap had genomen van een donut die al over datum was - en daarom weggegooid zou worden. Overigens draaide de rechter in deze zaak het ontslag op staande voet terug, omdat dit een disproportioneel hoge straf zou zijn voor een klein vergrijp. In het geval van de medewerkster die haar zoon stiekem jarenlang op de loonlijst liet staan, terwijl hij helemaal niet werkte bij het bedrijf, vond de rechter het ontslag wél gegrond. De medewerkster werd daarnaast veroordeeld tot het betalen van een flinke schadevergoeding. Behalve diefstal, fraude en re-integratie, haalden onder andere ook ‘geweld,’ ‘weigering’ en ‘kritiek op de werkgever’ de top-10.

Ontslag bij re-integratie mogelijk?

Toch blijft re-integratie een opvallende reden van ontslag op staande voet. In principe mag een werkgever een zieke werknemer namelijk niet ontslaan. Toch zijn er situaties waarin dat wel mogelijk is. Zo zag een Limburgse werkgever zijn ‘zieke’ werknemer voorbijkomen op tv. De werknemer deed mee aan een benefietavond, maar had zijn werkgever doodleuk verteld dat hij te ziek zou zijn om daaraan deel te nemen. Het mag duidelijk zijn dat de rechter in dit geval de werkgever gelijk gaf en meeging in het ontslag op staande voet. Er zijn echter ook zaken waarin de werkgever aan het kortste eind trok. De werkgever die zijn zieke werknemer ontsloeg omdat hij naar eigen zeggen geen twee jaar ziekte kon doorbetalen, werd teruggefloten door de rechter.

Belang van goede re-integratie

Wanneer een werknemer niet voldoende meewerkt aan re-integratie, kan dat een gegronde reden zijn voor ontslag op staande voet. Als werknemer is het dus van groot belang om te laten zien dat je je inzet voor je re-integratie. Een goede manier om deze inzet aan te tonen zou het zelf inschakelen van een re-integratiebureau kunnen zijn. Hoewel de kosten van zo’n re-integratiebureau niet voor rekening van de werknemer komen, is het in een eventuele rechtszaak wel een goede manier om aan te tonen dat er werk werd gemaakt van de re-integratie. Bent u zelf ziek? Dan is het dus de moeite waard om samen met het UWV of uw werkgever te bekijken of het inschakelen van een re-integratiebureau zinvol is. Kijk voor een lijst met re-integratiebureaus hier. Overigens kan het ook voor een werkgever lonen om een dergelijk bureau in te schakelen. De re-integratie van uw werknemer kan er sneller door verlopen. Daarnaast kunt u ook als werkgever voor de rechter zo hard maken dat u de re-integratie van uw werknemer heeft ondersteunt.

Blog