re-integratie kiezen logo

Politie betaalt miljoenen aan loonsancties

21-01-2018- de redactie

De politie betaalt jaarlijks miljoenen aan loonsancties aan het UWV omdat de re-integratie van zieke werknemers niet in orde is. Dit blijkt uit een onderzoek van EenVandaag. Sinds 2013 is het aantal loonsancties dat is opgelegd aan het UWV verdubbeld.

politie handboeien arrestatie

Politiemensen zitten thuis

Vorig jaar bleek al dat er zo’n 3000 politiemensen ziek thuis zitten. Contact tussen deze mensen en hun werkgever is er nauwelijks, waardoor goede re-integratie nauwelijks mogelijk is. Gerrit van der Kamp, voorzitter van politiebond ACP, maakt zich hier boos over. 'Deze miljoenenboete is het directe gevolg van nalatigheid van de politie. Het is onvoorstelbaar dat de politie er al die tijd niet in is geslaagd te voldoen aan de wettelijke eisen voor ziektebeleid, eisen waaraan iedere werkgever moet voldoen. Onze achterban heeft er geen vertrouwen meer in dat deze werkgever dit nog kan oplossen.' 

Verdubbeling loonsancties

In 2013 werden nog 63 loonsancties aan de politie opgelegd. In 2016 groeide dat snel naar 165; een ruime verdubbeling in drie jaar tijd. In 2017 blijven de loonsancties stijgen. Volgens schattingen betaalt de politie jaarlijks tussen de twee en vier miljoen euro aan loonsancties. Het UWV legt een loonsanctie op wanneer er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. Als boete moet de werkgever maximaal een jaar langer het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Gedurende deze periode mag de werknemer niet ontslagen worden. In de praktijk levert dit vaak voor langere tijd dubbele loonkosten op; niet alleen de zieke werknemer, maar ook een vervanger van deze werknemer moet betaald worden. 

Oorzaken en oplossingen politie

Ook de korpsleiding erkent dat het ziektebeleid en de re-integratie onvoldoende zijn. Leonard Kok: 'De sancties zijn de afgelopen jaren gestegen. Dat komt onder andere omdat er bij de reorganisatie zaken administratief niet goed zijn gegaan. Daardoor hadden wij dossiers niet op orde.' Maar ook de politiecultuur speelt parten. Kok: 'De politie heeft een enorme neiging om mensen zo lang mogelijk aan het werk te houden. Dat betekent dat we soms te weinig inzetten op re-integratie. Dat krijgen we dat op deze manier terug van het UWV.' Inmiddels zijn verscheidene maatregelen genomen om het aantal loonsancties terug te brengen bij de politie.  

 

Terug naar blog