re-integratie kiezen logo

Politie betaalt miljoenen aan loonsancties

21-01-2018

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat de politie jaarlijks voor miljoenen overmaakt aan het UWV. Omdat het re-integratiebeleid voor zieke werknemers niet op orde is, krijgt de politie veelvuldig loonsancties opgelegd. De problemen op het gebied van begeleiding van zieke werknemers zijn er al veel langer.

politie handboeien arrestatie

Politiemensen zitten thuis

Vorig jaar bleek al dat er zo’n 3000 politiemensen ziek thuis zitten. Contact tussen deze mensen en hun werkgever is er nauwelijks, waardoor er van re-integratie amper sprake is. Gerrit van der Kamp, voorzitter van politiebond ACP, maakt zich hier in De Telegraaf boos over. Hij noemt daar de omgang van zieke werknemers bij de politie en noemt de belastingbetaler als degene die de miljoenen aan loonsancties uiteindelijk moet betalen.

Doel van de loonsanctie

Het UWV legt een loonsanctie op wanneer er volgens deze instantie onvoldoende inspanning is verricht op het gebied van re-integratie. Als boete moet de werkgever dan maximaal een jaar langer het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Gedurende deze periode mag de werknemer ook niet ontslagen worden. In de praktijk levert dit dus vaak voor langere tijd dubbele loonkosten op: niet alleen de zieke werknemer, maar ook een vervanger van deze werknemer moet betaald worden. In het geval van de politie kost dit jaarlijks dus miljoenen.

Oplossen re-integratieproblematiek politie

Ook de korpsleiding van de Nationale Politie reageert in De Telegraaf. Volgens de leiding heeft de problematiek rondom re-integratie van zieke werknemers al langere tijd de volledige aandacht. Sinds in 2014 de omvang en de aard van het landelijk verzuim duidelijk werd, wordt er volgens de leiding hard gewerkt aan verbetering. Hoewel de verbeteringen misschien inmiddels in gang gezet zijn, is het duidelijk dat de politie de komende jaren de handen vol zal hebben aan het op orde brengen van de verzuimdossiers en het voorkomen van nieuwe loonsancties.

Blog