re-integratie kiezen logo

Aantal loonsancties politie daalt

31-07-2020- de redactie

In 2018 kostten de loonsancties de politie nog circa 3 miljoen euro. In 2019 kwam dat uit op ongeveer 2,5 miljoen euro. Het aantal loonsancties nam af met 28. De politie heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen en dat blijkt zijn vruchten af te werpen. In dit artikel leest u meer over de loonsancties zoals opgelegd aan de politie en de maatregelen die het aantal loonsancties hebben doen laten afnemen.


Welke loonsancties bij de politie

In 2019 werden 170 loonsancties opgelegd aan de politie door het UWV. Het grootste gedeelte (122) daarvan werd opgelegd op basis van inhoudelijke gronden. Het UWV oordeelde dat de politie zich onvoldoende had ingespannen om passend werk te vinden binnen de eigen organisatie of te laat was met het kijken naar externe mogelijkheden. In de eenheden nemen de herplaatsingscommissies besluiten over plaatsing in andere functies en verrichten onder anderen de arbeidsdeskundige en de mobiliteitsadviseur het vooronderzoek. Het restant (48) betrof administratieve loonsancties: bijvoorbeeld onvolledige dossiers, overschrijdingen van aanvraagtermijnen of het ontbreken van een actueel oordeel van de bedrijfsarts

Re-integratie aanpak politie

Bij de politie zijn verschillende maatregelen genomen om het aantal loonsancties te verminderen. Een belangrijk voorbeeld is een landelijk plan van aanpak op het gebied van verzuim. Het plan richt zich niet alleen op leiddinggevenden maar heeft ook als doel om medewerkers zich bewust te maken van hun re-integratie verantwoordelijkheden. Een andere maatregel betreft een landelijk project dat ondersteuning biedt bij de afronding van langlopende verzuimdossiers. Ook worden coaches ingezet om collega’s te re-integreren richting een andere functie. Lees hier meer over de aanpak bij de politie van de langlopende verzuimdossiers en de loonsancties. 


 

Terug naar blog