re-integratie kiezen logo

Minder mensen met arbeidsbeperking aan het werk

16-11-2020- de redactie

In de afgelopen jaren zijn significant minder mensen met een arbeidsbeperking aan het werk geholpen dan de jaarlijkse rapportages van het ministerie van sociale en werkgelegenheid laten zien. Dat zegt Cedris, de brancheorganisatie van sociale werkbedrijven, op basis van het onderzoek 'Tellingen banenafspraak: het succes ontrafeld'.


Onderzoek

Capeladvies onderzocht in opdracht van Cedris de officiële cijfers voor nieuw werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In plaats van 53.000 mensen zijn volgens het onderzoeksbureau in werkelijkheid slechts 12.000 mensen aan een nieuwe baan geholpen. Capeladvies stelt dat een deel van de getelde banen in het kader van de Banenafspraak het gevolg is van wijzigingen in definities en aan een verruiming van criteria. 10.000 banen zouden volgens Capeladvies toegerekend zijn aan werkende jonggehandicapten met een uitkering, terwijl zij al eerder aan het werk zijn geweest. Ook zijn er volgens het onderzoeksbureau 11.000 leerlingen uit het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs meegeteld die voorheen zonder de Banenafspraak ook aan het werk zouden zijn gekomen. Als derde noemt ze een groep van 10.000 medewerkers die via detacheringsconstructies aan het werk zijn gebracht.  

Conclusies 

Ondanks de uitkomsten blijft Cedris de Banenafspraak steunen. De brancheorganisatie van sociale werkbedrijven vindt het goed dat er aandacht is voor de arbeidsmarktpositie van mensen met een beperking. Daarnaast biedt het werkgevers serieuze voordelen, zoals de no-risk polis, waardoor de loondoorbetaling bij ziekte is afgedekt. Wel is Cedris van mening dat aanvullende maatregelen benodigd zijn. Het percentage werkgevers dat mensen met een beperking in dienst neemt is de laatste vijf jaar niet echt gegroeid en nog altijd minder dan 15%. Om de ambitie van de Banenafspraak te halen, zouden volgens Job Cohen, de voorzitter van Cedris, minimaal 50% 'inclusieve werkgevers' moeten zijn. Het ministerie herkent zich niet in de conclusies, maar erkent dat er nog een lange weg is te gaan. Staatssecretaris Van 't Wout is bovendien positief over met name de bedrijven waar wel mooie resultaten zijn behaald.

 

Terug naar blog