re-integratie kiezen logo

Minder mensen met arbeidsbeperking aan het werk

16-11-2020

In de afgelopen jaren zijn significant minder mensen met een arbeidsbeperking aan het werk geholpen dan de jaarlijkse rapportages van het ministerie van sociale en werkgelegenheid laten zien. Dat zegt Cedris, de brancheorganisatie van sociale werkbedrijven, op basis van het onderzoek 'Tellingen banenafspraak: het succes ontrafeld’.


Onderzoek

Capeladvies onderzocht in opdracht van Cedris de officiële cijfers voor nieuw werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In plaats van 53.000 mensen zijn volgens het onderzoeksbureau in werkelijkheid slechts 12.000 mensen aan een nieuwe baan geholpen. Capeladvies stelt dat een deel van de getelde banen in het kader van de Banenafspraak het gevolg zijn van wijzigingen in definities en aan een verruiming van criteria. 10.000 banen zijn bijvoorbeeld toegerekend aan werkende jonggehandicapten met een uitkering, terwijl deze al eerder aan het werk waren. Ook zijn er 11.000 leerlingen uit het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs meegeteld die voorheen zonder banenafspraak aan het werk zouden zijn gekomen. En dan is er nog een groep van 10.000 medewerkers die via detacheringsconstructies werken.  

Conclusies 

Ondanks de uitkomsten blijft Cedris de banenafspraak steunen. De banenafspraak geeft namelijk noodzakelijke aandacht voor de arbeidsmarktpositie van mensen met een beperking. Daarnaast biedt het werkgevers serieuze voordelen, zoals de no-risk polis, waardoor de loondoorbetaling bij ziekte is afgedekt. Wel is Cedris van mening dat aanvullende maatregelen benodigd zijn. Het percentage werkgevers dat mensen met een beperking in dienst neemt is de laatste vijf jaar niet echt gegroeid en is nog altijd minder dan 15%. Om de ambitie van de banenafspraak te halen zou volgens Job Cohen, voorzitter van Cedris, minimaal 50% 'inclusieve werkgevers' moeten zijn. Het ministerie herkent zich niet in de conclusies, maar erkent dat er nog een lange weg is te gaan. Staatssecretaris Van 't Wout is bovendien positief over met name marktwerkgevers waar juist wel mooie resultaten zijn behaald.

 

Blog