re-integratie kiezen logo

Kosten voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stijgen volgend jaar flink

27-07-2022- Redactie

De kosten voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gaan in 2023 hard omhoog. Het grootste deel van de stijging van de sociale lasten in 2023 is terug te voeren naar de Wet Werk en Inkomen (WIA). Het UWV blijkt niet in staat om de groeiende instroom in de WIA te stuiten. Dat meldt dagblad Trouw.


Oorzaken

Een van de hoofdoorzaken voor de stijging van het aantal arbeidsongeschikten is het personeelstekort bij het UWV. Er is met name een groot tekort aan artsen die de medische keuringen moeten doen. Daardoor wachten tienduizenden mensen op een keuring. Omdat er minder keuringen zijn, krijgen mensen al een uitkering voordat ze de arts van het UWV hebben gezien. Deze voorschotten mogen gehouden worden, ook als blijkt dat mensen met een ziekte of beperking toch kunnen werken. Ook corona speelt een rol. De afgelopen jaren konden mensen minder goed begeleid worden bij hun re-integratie. Daardoor stromen meer mensen in de WIA. Daarnaast is ook de gestegen AOW-leeftijd een belangrijke factor. Omdat mensen langer doorwerken, ontvangen ze dus ook langer een uitkering. De AOW leeftijd ligt nu op 66 jaar en zeven maanden.

Trend al langer ingezet

In 2023 stijgen de uitkeringen waar het UWV verantwoordelijk voor is met 1,8 miljard euro. Daarvan gaat één miljard naar de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dat is veel vergeleken met de stijging van 'slechts' 93 miljoen euro van dit jaar. In 2016 was er al een eerste signaal met 40.000 nieuwe WIA-uitkeringen. Toen ging men echter nog uit van een eenmalige uitschieter. Maar de afgelopen jaren is wel duidelijk geworden dat de groeiende instroom in de WIA structureel is. In 2022 is de verwachting dat er 57.200 nieuwe WIA-uitkeringen moeten worden uitgekeerd. Een verklaring voor de sterke stijging wordt nog steeds onderzocht. Na de zomer hoopt het UWV hier meer over te kunnen zeggen.


Terug naar blog