re-integratie kiezen logo

Extra instroom in de WIA

29-04-2022- Redactie

De stijging van mensen met een WIA-uitkering is vorig jaar bovengemiddeld gestegen. Dat meldt het UWV dat onderzoek doet naar de oorzaken van de extra instroom in de WIA. De eerste resultaten tonen dat vooral de coronapandemie hieraan heeft bijgedragen.


Aantal Nederlanders met WIA-uitkering stijgt al jaren

Eind 2021 kregen 373.084 mensen een WIA-uitkering. Daarmee groeide het aantal WIA-uitkeringen met ruim 5.700. Dat is een stijging van 11 procent en 2.900 meer dan verwacht. Daarmee ligt de groei veel sterker dan in 2020 en 2019. Vanwege verschillende redenen stijgt het aantal WIA-uitkeringen al verschillende jaren. Belangrijke redenen zijn de stijging van de AOW-leeftijd en het afschaffen van vervroegde uittredingsregelingen. Ook de toename van de werkende beroepsbevolking en het aantal verzekerden voor de WIA spelen een belangrijke rol. Opgelopen wachttijden voor (her)keuringen en verstrekte voorschotten dragen verder bij. En de afgelopen twee jaar is corona daar als aanjager bovenop gekomen. 

Corona speelt direct en indirect een rol

Uit het onderzoek blijkt corona zowel direct als indirect een rol te spelen. De direct invloed heeft betrekking op mensen die naast hun bestaande aandoening corona kregen. In 2020 ging het nog om een relatief bescheiden aantal van 75 mensen, terwijl het in 2021 al om 500 mensen ging. Daarbij is het goed om te weten dat er vertraging in de cijfers optreedt omdat een WIA-uitkering immers pas na twee ziekte volgt. Indirect heeft corona bijgedragen omdat als geheel minder re-integratieactiviteiten plaatsvonden. Persoonlijke contacten, waaronder fysieke keuringen, werden bemoeilijkt. Daarnaast was het UWV milder voor werkgevers en werden om die reden minder verlengingen van de loondoorbetalingsverplichting opgelegd. 

Terug naar blog