re-integratie kiezen logo

Forse stijging aantal WIA-uitkeringen

24-11-2023- Redactie

Het aantal mensen dat een beroep doet op de WIA neemt aanzienlijk toe. In 2023 zullen er naar verwachting 60.000 nieuwe mensen in de WIA stromen. Dat is een toename van 8 procent. Dit blijkt uit het UWV Kennisverslag Najaar 2023.


Record op record

Waar het UWV met een instroom van 35.000 mensen al in 2015 een record dacht te hebben bereikt, zullen er dit jaar waarschijnlijk 60.000 extra mensen onder de wet gaan vallen. Deze grote stijging komt niet uit de lucht vallen. Sinds 2018 is het aantal mensen in de WIA nameljk al met 119.000 gegroeid. En dat maakt dat er inmiddels in totaal al 840.000 mensen een beroep doen op de WIA. Het UWV had de illusie dat deze groei een keer zou stoppen, maar heeft inmiddels geaccepteerd dat het aantal arbeidsongeschikten flink zal blijven stijgen. In het Kennisverslag meldt het UWV zelfs dat het tot na 2040 duurt voordat het aantal WIA-uitkeringen een structureel niveau zal bereiken. 

Aanzienlijke toename 60-plussers

Een groot deel van de nieuwe arbeidsongeschikten is 60 jaar of ouder. Waarom deze groep zo hard groeit? Sinds kort hoeven 60-plussers niet meer medisch gekeurd te worden door een verzekeringsarts. Dat maakt dat 60-plussers na een administratieve controle al recht hebben op een WIA-uitkering. Het UWV meldt in het Kennisverslag dat 89 procent die nu een uitkering aanvraagt deze ook daadwerkelijk krijgt. Deze explosieve groei heeft tot gevolg dat enkele duizenden ouderen extra een WIA-uitkering ontvangen. Het WIA staat momenteel volop in de schijnwerpers. Zo publiceerde Octas recent zijn eerste onderzoek van het arbeidsongeschiktheidsstelsel waaruit bovenal bleek dat de WIA te complex is. Deze zelfde commissie zal het kabinet in 2024 hierover nader gaan adviseren. 

Terug naar blog