re-integratie kiezen logo

Het aantal arbeidsrechtelijke zaken rond ziekte en re-integratie neemt flink toe

16-02-2017- de redactie

Ziekte en re-integratie monden steeds vaker uit in arbeidsrechtelijke zaken. Dat stelt Stichting Achmea Rechtsbijstand in haar Juridische Barometer 2016-2017. Werkgevers sturen strakker op ziekteverzuim van werknemers wat zorgt voor een toenemend aantal conflicten. 

Flinke stijging ziekte- en re-integratiezaken

Het aantal ziekte- en re-integratiezaken steeg van 2936 in 2015 naar 3147 in 2016. Volgens arbeidsjurist Bert Kerstens gaat het dan om zaken waarbij het de vraag is of iemand wel of niet ziek is en wat passende arbeid is. Vanwege de hoge verzuimkosten willen werkgevers hun werknemers zo snel mogelijk weer laten werken. Vaak gaat het om burn-outs waarbij werknemers langere tijd uit de running zijn. Het is dan de bedrijfsarts die de klachten beoordeelt en tegelijkertijd belast is om werknemers zo snel mogelijk te re-integreren. Bij twijfel kunnen werknemers overigens een deskundigenoordeel aanvragen. Volgens de arbeidsjurist houden de klachten ook verband met de gevreesde loonsanctie bij onvoldoende re-integratie-inspanningen.

Slapend dienstverband 

Verder blijkt dat werkgevers de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte vaker aanhouden. Daarmee wordt voorkomen dat de wettelijke transitievergoeding betaald moeten worden die kan oplopen tot maximaal 77.000 euro. Dan wordt het dienstverband volgens Kerstens inhoudsloos en hoeft de werkgever geen loon meer te betalen en geldt geen ontslagplicht.

Ontslag op staande voet

Werkgevers opteren ook vaker voor ontslag op staande voet als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), aldus Achmea Rechtsbijstand. De rechter toetst nu veel strenger of er een redelijke grond voor ontslag is. Daar komt bij dat ontslag via het UWV een transitievergoeding betaald moet worden. Ontslag op staande voet heeft voor werkgevers als voordeel dat werknemers akkoord moeten gaan met een minder goede regeling. 
Terug naar blog