re-integratie kiezen logo

Het aantal arbeidsrechtelijke zaken rond ziekte en re-integratie neemt flink toe

16-02-2017

Ziekte en re-integratie leveren vaker een conflict met werkgever op. Dat stelt Stichting Achmea Rechtsbijstand in haar juridische barometer 2016-2017. De werkgevers sturen strakker op ziekteverzuim van werknemers wat zorgt voor een duidelijke toename van het aantal conflicten. 

Het aantal ziekte- en re-integratiezaken van de juridische dienstverlener steeg van 2.936 in 2015 naar 3.147 vorig jaar. Volgens arbeidsjurist Bert Kerstens gaat het dan om zaken waarbij het de vraag is of iemand wel of niet ziek is en om de vraag wat passende arbeid is. Omdat de kosten van verzuim hoog zijn, willen werkgevers hun werknemers zo snel mogelijk weer laten werken en uren laten opbouwen. Niet zelden gaan dit soort zaken om een burn-out waarbij werknemers langere tijd uit de running zijn. De bedrijfsarts beoordeelt de klachten, maar is tegelijkertijd ook bezig werknemers zo snel weer aan het werk te krijgen. Werknemers kunnen als ze het er niet mee eens zijn overigens wel een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV, aldus Kerstens. Volgens de arbeidsjurist zijn de toename van de klachten ook te wijten aan de loonsanctie die werkgevers opgelegd krijgen bij onvoldoende re-integratie-inspanningen die bedrijven kan verplichten drie jaar in plaats van twee jaar het loon van de werknemer te betalen.  
 
Werkgevers houden de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte vaker aan om te voorkomen dat ze de wettelijke transitievergoeding moeten betalen die kan oplopen tot maximaal 77.000 euro. Dan wordt het dienstverband volgens Kerstens inhoudsloos en hoeft de werkgever geen loon meer te betalen en geldt er geen ontslagplicht.

'Ook kiezen werkgevers vaker voor ontslag op staande voet, ook bij kleinere zaken'
 
Ook kiezen werkgevers vaker voor ontslag op staande voet, ook bij kleinere zaken als gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz), aldus Achmea Rechtsbijstand. De rechter toetst nu veel strenger of er een redelijke grond voor ontslag is en bij ontslag via het UWV dient er een transitievergoeding betaald te worden. Door ontslag op staande voet hopen sommige werkgevers dat werknemers akkoord gaan met een minder goede regeling. 
 
Auteur: Re-integratie Kiezen
Bron: Nu.nl
 

Blog