re-integratie kiezen logo

Wanneer start 2e spoor?

Re-integratie 2e spoor start na het eerste ziektejaar. Uiterlijk start 2e spoor in de 52e verzuimweek binnen 6 weken na de eerstejaarsevaluatie. Als een werkgever niet binnen die 6 weken een 2e spoor opstart, dan is het risico op een loonsanctie bovengemiddeld. Alleen als blijkt dat na de eerstejaarsevaluatie structurele werkhervatting binnen 3 maanden een reële optie is dan kan een spoor 2 traject achterwege blijven. Het gaat dan om re-integratie binnen de eigen organisatie in eigen, aangepast of ander passend werk aansluitend op de functionele mogelijkheden. 


Terug naar kenniscentrum