re-integratie kiezen logo

Wat gebeurt er bij 2e spoor met de ontslagvergoeding?

Bij ontslag heeft een werknemer in de regel altijd recht op de transitievergoeding. Maar hoe werkt dit vanuit 2e spoor re-integratie? Voor zowel werknemer als werkgever werpt dit veel vragen op. De werknemer zal zich bijvoorbeeld afvragen of het recht op de ontslagvergoeding in tact blijft bij ontslag vanuit 2e spoor. En hoe werkt dat voor de werkgever die reeds loon heeft doorbetaald tijdens ziekte en nu ook de transitievergoeding moet betalen? En kunnen bijvoorbeeld de re-integratiekosten van de transitievergoeding afgetrokken worden? Deze vragen ziet u in dit artikel beantwoord.

UWV toetst of werkgever en werknemer voldoende hebben bijgedragen

Nadat de loondoorbetalingsverplichting is gestopt mag het dienstverband worden beƫindigd via het UWV. Als de uitkeringsinstantie de ontslagaanvraag goedkeurt, dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Het UWV kan echter ook vaststellen dat werkgever onvoldoende heeft bijgedragen aan de re-integratie met als gevolg dat het loon maximaal een jaar langer moet worden doorbetaald. Maar ook van de werknemer wordt verwacht dat deze actief bijdraagt aan de re-integratie. De werkgever kan de werknemer sancties opleggen als dit niet het geval is, waaronder in het uiterste geval ontslag.

Uitzonderingen transitievergoeding bij 2e spoor

Er zijn echter ook situaties waarbij geen recht bestaat op de transitievergoeding bij 2e spoor en hieronder een aantal voorbeelden:

  • Een werknemer heeft onvoldoende bijgedragen aan de re-integratie.
  • Als een werknemer ontslagen wordt bij pensioen.
  • Als een werknemer meewerkt aan het eigen ontslag via een vaststellingsovereenkomst.
  • Als een werkgever in grote financiĆ«le moeilijkheden verkeert.

Compensatie voor werkgever

Tijdens een re-integratietraject bij ziekte wordt via 1e spoor en 2e spoor alles gedaan om een werknemer weer aan het werk te krijgen. Een re-integratietraject kost veel geld en daarom is besloten om de werkgever te compenseren voor de transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte. Daarvoor is de compensatieregeling transitievergoeding in het leven geroepen. Maar hoe zit het met het in mindering brengen van de re-integratiekosten op de transitievergoeding? Het leveren van re-integratie-inspanningen is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Daaruit volgt dat aftrek alleen mogelijk is bij niet-verplichte kosten die bovenop de verplichte inspanningen zijn gekomen. Bij 2e spoor blijft dus de ontslagvergoeding intact zonder dat re-integratiekosten hierop in mindering gebracht mogen worden. Vind een re-integratiedeskundige

Zoek contact met re-integratiebedrijven of outplacementbureaus voor vragen over 2e spoor, de transitievergoeding en de compensatieregeling.


Terug naar kenniscentrum