re-integratie kiezen logo

Wat gebeurt er bij 2e spoor met de ontslagvergoeding?

Bij ontslag, ook bij 2e spoor, heeft een werknemer recht op de transitievergoeding. Dit is een ontslagvergoeding die een werknemer kan inzetten voor bijvoorbeeld outplacement of omscholing. Voor een werkgever die bij ziekte reeds een re-integratietraject heeft doorlopen en loon heeft doorbetaald kan deze transitievergoeding financieel zwaar wegen. Veelgestelde vragen bij 2e spoor: mogen de re-integratiekosten van de transitievergoeding afgetrokken worden en is er compensatie voor de loondoorbetaling tijdens ziekte?

Ontslagvergoeding bij re-integratie

Tijdens een re-integratietraject bij ziekte (1e spoor én 2e spoor) wordt gezocht naar mogelijkheden om een werknemer weer aan het werk te krijgen. Een re-integratietraject kost geld en het is niet onlogisch dat een werkgever bij ontslag van de werknemer de kosten van het re-integratietraject wenst af te trekken van de transitievergoeding. De werkgever heeft immers veel tijd en geld geïnvesteerd. Maar mogen deze gemaakte re-integratiekosten van de transitievergoeding afgetrokken worden? Het leveren van re-integratie-inspanningen is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter en daaruit volgt dat de aftrek alleen mag bij niet-verplichte kosten bovenop de verplichte inspanningen. Bij 2e spoor blijft dus de ontslagvergoeding intact zonder dat re-integratiekosten hierop in mindering gebracht mogen worden. Maar om werkgevers tegemoet te komen voor de loondoorbetaling bestaat wel de compensatieregeling transitievergoedingVind een re-integratiedeskundige

Zoek contact met re-integratiebedrijven of outplacementbureaus voor vragen over 2e spoor, de transitievergoeding en de compensatieregeling.