re-integratie kiezen logo

Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen bij re-integratie?

Als u en uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ondertekenen dan gaat u beiden akkoord met het ontslag. Bij ziekte en re-integratie zal een jurist u in de meeste gevallen afraden een dergelijke overeenkomst te tekenen. Het UWV kan namelijk besluiten dat u geen recht heeft op een uitkering via de Ziektewet, omdat u een zogenaamde 'benadelingshandeling' uitvoert richting het UWV. Dat betekent dat u door het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst het recht op loon opgeeft terwijl u ziek bent. Bij langdurige ziekte moet uw werkgever twee jaar lang loon doorbetalen, maar met het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst geeft u dit recht op. Als u vervolgens bij het UWV om een Ziektewetuitkering vraagt, kan de uitkeringsinstantie vanwege die vaststellingsovereenkomst besluiten uw verzoek af te wijzen.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over een vaststellingsovereenkomst en re-integratiebegeleiding.


Terug naar kenniscentrum