re-integratie kiezen logo

Stappenplan Wet Poortwachter voor werknemer

In de Wet Verbetering Poortwachter staat wat u als werknemer moet doen bij ziekte. Hieronder leest u het stappenplan van de Wet Poortwachter toegespitst op de werknemer.

Week 1: Ziek melden

U meldt zich op de eerste dag van uw ziekte direct ziek bij uw werkgever. Vaak kunt u in het verzuimreglement precies lezen welke procedure daarvoor geldt binnen uw organisatie. 

Week 6: Probleemanalyse

Na bijna 6 weken ziekte wordt u uitgenodigd voor een gesprek. De bedrijfsarts beoordeelt wat u wel en niet kunt en brengt op basis daarvan een re-integratieadvies uit. Deze fase wordt de Probleemanalyse genoemd. 

Week 8: Plan van Aanpak

In week 8 maakt u samen met uw werkgever een Plan van Aanpak gebaseerd op de Probleemanalyse. U maakt afspraken over de functiemogelijkheden en er wordt gekeken naar wat er nodig is om passende arbeid te vinden. Het Plan van Aanpak wort gecoördineerd door een casemanager. Uitstel van deze fase is alleen mogelijk als u te ziek bent of juist vlot herstelt.

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

Als u ongeveer een jaar ziek bent, dan volgt een evaluatie met uw werkgever waarbij de re-integratie centraal staat. Daarvoor wordt het formulier Eerstejaarsevaluatie ingevuld dat door u en uw werkgever wordt ondertekend. U ontvangt een kopie van dit formulier. Het is mogelijk dat het Plan van Aanpak op basis van deze evaluatie aangepast moet worden. 

Week 87: WIA-aanvraag

In week 87 ontvangt u van het UWV een WIA-aanvraagformulier die u uiterlijk in week 91 moet aanleveren bij het UWV. Het UWV beoordeelt het re-integratieverslag waar u samen met uw werkgever verantwoording voor draagt. Verder volgt een WIA-keuring. 
 

Week 91: Eindevaluatie

In week 91 vult u samen met uw werkgever het formulier Eindevaluatie in.

Week 104: WIA-uitkering

Na 104 weken ziekte komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering. Als deze wordt toegekend dan volgt ontslag.

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over de Wet Poortwachter en uw re-integratie.


Terug naar kenniscentrum