re-integratie kiezen logo

Stappenplan Wet Poortwachter voor werknemer

De Wet Verbetering Poortwachter is ingesteld om het verzuim zo kort mogelijk te maken. In de Wet Poortwachter wordt beschreven welke stappen u samen met uw werkgever dient te ondernemen om dit te realiseren. Zo wordt van u als werknemer een actieve en constructieve rol verwacht bij de re-integratie. Hieronder volgt het stappenplan Wet Poortwachter voor de werknemer.

Dag 1: Ziek melden
Op de eerste dag meldt u zich ziek bij uw werkgever. Vanaf deze dag loopt het stappenplan van de Wet Poortwachter. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de afspraken zoals vermeld in het verzuimreglement.

Week 6: Probleemanalyse
Na 6 weken ziekte wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de arbodienst of de bedrijfsarts. Er wordt dan vastgesteld wat u wel en niet kunt. Deze fase wordt de probleemanalyse genoemd. 

Week 8: Plan van Aanpak
In week 8 maakt u samen met uw werkgever een plan van aanpak. Uitstel is alleen mogelijk als u te ziek bent of als u vlot herstelt. Het plan van aanpak is gebaseerd op de probleemanalyse. Een casemanager coördineert het plan van aanpak. 

Week 52: Eerstejaarsevaluatie
Als u ongeveer een jaar ziek bent dan volgt een evaluatie met uw werkgever waarbij de re-integratie centraal staat. Daarvoor wordt het formulier Eerstejaarsevaluatie ingevuld en door beide partijen ondertekent. Als werknemer ontvangt u een kopie van dit formulier. Het plan van aanpak zou op basis van deze evaluatie aangepast kunnen worden.

Week 91: brief WIA-uitkering
Als u ongeveer anderhalf jaar ziek bent dan ontvangt u van het UWV een brief voor het aanvragen van een WIA-uitkering.

Week 93: aanvraag WIA-uitkering
U vraagt de WIA-uitkering uiterlijk in week 93 aan. Het UWV eist daarbij een re-integratieverslag van alle re-integratieverplichtingen die verricht zijn. Deze eindevaluatie is door de werkgever samen met u opgesteld. Het is goed om te weten dat de toegang tot WIA strenger is geworden en dat het re-integratieverslag aan alle voorwaarden moet voldoen van het UWV.  Zo dient u alle formulieren te sturen die in het re-integratieverslag thuishoren waaronder de eerstejaarsevaluatie.